Тајси

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Књижевност хуманизма и ренесансе

Компаративно  тумачење дела : ,, Дон Кихот“ ( одломак) , ,, Пакао “( пето певање , други круг), ,, Федериго и мона Ђована“,  ,, Ромео и Јулија“  ( драма )

Задаци :  1. Истражи одлике хуманизма и ренесансе  у делима, докажи их приповедним и драмским ситуацијама.

Подсетник! Одлике хуманизма и ренесансе:

– инспирисаност делима писаца античке књижевности( мотиви, ликови и појаве из света митологије)

– изражавање личних и интимних осећања

– снажно испољавање љубавног заноса

– сликовитост песничког језика.

2. Задатак      Утврди сличности и разлике  у делима према следећим гледиштима:

тематика  у делима, амбијент и атмосфера, драмски и епски ток радње, ликови (лична борба за слободан живот), идејно подручје дела.

 

 

Advertisements
Поставите коментар »

Dante Alighieri “Božanstvena komedija” Pakao – ppt download

Извор: Dante Alighieri “Božanstvena komedija” Pakao – ppt download

Поставите коментар »

Лектира : Данте Алигијери ,,ПАКАО“

Припрема за час лектире
Писано одговори на следећа питања
1. СВЕДИ КЉУЧНЕ ПОДАТКЕ О ЖИВОТУ И СТВАРАЛАЧКОМ РАДУ Д.АЛИГИЈЕРИЈА
Током уочавања података истражи Дантеову: а) младост и образовање б) политичку опредељеност као узрок за изгнанство из земље в) инспирацију за настанак Божанствене комедије г) дела која је створио д) на којем језику је писао.
2. УТВРДИ СТРУКТУРУ БОЖАНСТВЕНЕ КОМЕДИЈЕ
Број на коме је базирана структура? Називе приповедних целина? Лице које приповеда догађаје? Врсту стиха којим су опевани атмосфера, амбијент и јунаци епа? Први наслов дела?
3. ПАКАО, ДРУГИ КРУГ, ПЕТО ПЕВАЊЕ -ФРАНЧЕСКА И ПАОЛО
Амбијент и атмосфера -Опиши са што више детаља пакао другог круга.
ПУТНИЦИ -Ко су путници и како се налазе у овом кругу? Ко је чувар другог круга? Како се понаша према Дантеу?
,,СТАНОВНИЦИ“ 2. круга ( јунаци литературе ,мита и легенде)?
4. ЉУБАВНИЧКИ ПАР: ФРАНЧЕСКА И ПАОЛО – Тумачење односа
Понашање Франческе , Паола и Дантеа током сусрета – Ко прича судбину грешне љубави? Ко плаче? Како Данте доживљава љубавничку исповест?
Запиши стихове који показују како је љубавнички пар згрешио.Стихове који најпотресније говоре о љубавничкој вечној, дубокој патњи. Која казна је намењена грешницима?
5. АЛЕГОРИЈСКО ЗНАЧЕЊЕ ПЕТОГ ПЕВАЊА
Поред буквалног значења певања постоји још једно – ПРЕНЕСЕНО!
Које је алегоријско значење Франческине и Паолове судбине?

За ученике који су прочитали дело у целини
1. ИМЕНУЈТЕ ,,СТАНОВНИКЕ“ -ГРЕШНИКЕ СВАКОГ КРУГА.
2. ПРОНАЂИТЕ КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ДЕТАЉЕ КОЈИ СЛИКАЈУ АМБИЈЕНТ И АТМОСФЕРУ СВАКОГ КРУГА.
3. ЗАКЉУЧИТЕ КАКО СУ КАЖЊЕНИ ГРЕШНИЦИ.

Поставите коментар »

НАСТАВНА ТЕМА:ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА У ЕВРОПИ

1. Хуманизам и ренесанса у Европи ( појам, одлике, главни представници у књижевности, књижевни родови и врсте) Извор за читање – Читанка, М. Павловић , стр.184-190
Препоручујем ППТ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ за лакше схватање периода на преласку из средњега у нови век.renesansa1
2. Франческо Петрарка : Канцонијер ( прилог изабраних сонета у Читанци – тумачење сонета)
Утврђујемо непосредну инспирацију за настанак дела… Први сусрет песника и лепе Лауре на Велики петак, у авињонској цркви Свете Кларе,6.априла 1327. године
Структуру збирке. .. Сонети За живота госпе Лауре , После смрти госпе Лауре. Чија је жена била ,,госпа
Лаура“?
Именујемо песничке слике сонета према расположењима и осећањима која у њима преовладавају.
Одреди број сонета према називу песничке слике: ИДЕАЛНА ЖЕНА , ЉУБАВНИ ЈАДИ, ЉУБАВ НА ПРВИ ПОГЛЕД;
ДРАГА У СНУ, НИШТАВНОСТ И ОБЕЗЛИЧЕНОСТ БЕЗ ЖЕНЕ, ИЛУЗОРНА ОВОЗЕМАЉСКА СРЕЋА.medrom0928petrarchlaura

Откријмо мотиве сонета, именујмо их. Протумачимо улогу мотива сна за песникову душу , али и мотива природе. Пронађимо сонет противречних осећања и расположења. Под којим бројем се крије ?
Идемо даље! У каквом су односу стваралаштво песника и љубав? Продуктивном или рушилачком енергијом уништавају песму – риме? Зашто се песник осећа странцем у својој средини ?

Пронађи конкретне стихове који доказују да су љубав,лепота и постојање пролазни.
Стихове који показују Петраркин кодекс лепоте идеалне жене. Стихове Петраркиног кодекса осећања.

3. Мигел де Сервантес : Дон Кихот (тумачење одломка романа)
Извор за читање: Читанка, стр. 213 -21912107
МОТИВАЦИОНИ ПРИСТУП ДЕЛУ – Одговори на следећа питања у вези са темом: Свет маште и стварни свет
Напиши кратак есеј!
Када маштам? Како то чиним? Отворених очију и пуног срца или затворених очију слично стању пре сна?
Шта видим у свету који није стваран? Очекујем ли да ми машта помогне у решавању свакодневних ситуација?
Колико дозвољавам машти да ме удаљи од стварног света? Јесам ли умерени маштар или занесењак?
Како доживљавам стварни свет? Какви су моји ,,судари“ са људима? Комични, трагични, трагикомични, реални?
Када је машта штетна, а стварност тешка?

ПИТАЊА ЗА ТУМАЧЕЊЕ ОДЛОМКА РОМАНА ,,ДОН КИХОТ “

1. Прочитај осмо поглавље романа , Читанка, стр. 213 – 218.
2. Уочи места одломка која показују да Дон Кихот одбија да прихвати стварност животне свакодневице.
3. Прокоментариши понашање Дон Кихота приликом сусрета са ветрењачама.
4. Формулиши из наведеног коментара животни принцип Дон Кихота. Како он гласи?
5. Докажи примерима из текста да Дон Кихот појаве, људе и предмете прилагођава свом животном принципу.
6. Одреди карактере и гледишта Дон Кихота и Санча Панса.
Образложи своја тврђења одговарајућим примерима из текста.
7. Шта омогућава уметничка улога контраста у приказиваљу ликова двојице јунака?
8. Знаш ли шта је пародија? Где је изражен пародијски ефекат?
9. Према свом доживљају другачије заврши осмо поглавље.

Поставите коментар »

Епоха хуманизма и ренесансе

Епоха хуманизма и ренесансе.

Поставите коментар »

Квиз :Књижевност старог века ;Словенска књижевност

htt://quzegg.com/q/153572(линк за проверу усвојеног знања)

http://quizegg.com/q/153572

Поставите коментар »

Поводом пројекта : БЕЗБЕДНОСТ У ШКОЛИ

Ученици I/2 у сарадњи са предметним професором драматизују Софоклеову трагедију  ,, Антигона“.

Драматизација : Антигонина борба  између живота и смрти

Предмет драматизације је трагична јунакиња,  Антигона( у свету личних уверења и принципа , божанских – неписаних закона и сетринске љубави према погинулом брату, тежиште је у испитивању насиља (које јунакиња доживљава – вербалног, социјалног, физичког од владара- тиранина, Креонта.)

Антигонина борба између живота и смрти

Уводна појава : Етеокле и Полиник у борби за власт убијају један другога. Етеокле умире као бранилац отаџбине, а Полиник који је са својом војском напао Тебу као непријатељ.

Етеокле: Иако си старији, мислиш  и мудрији, власт припада мени. Ти си давно напустио Тебу, нити ти припадаш овде, нити ће Теба бити твоја.

Полиник: Вараш се у својим закључцима. Власт припада снажнијем. Победићу, а ти ћеш бити мој слуга.Зажалићеш због ових речи.

(У гневу , истовремено један другога убијају мачем. Падају .Гласник посматра сцену свађе и погибије рођене браће и трчи да саопшти вест Креонту, владару Тебе.)

Друга појава : Гласник  саопштава Креонту виђено.  Без речи , шапуће му.

Наратор:Према старим обичајима Грчке, издајник не заслужује сахрану, већ се његово тело оставља да га растргну пси и птице. Наредба владара Креонта је у складу са обичајима.

Креонт: Етеокла, јунака што је пао борећи се за град,нека сахране и одају му част, а Полиник  да непокопан буде и неоплакан, птицама нека буде плен и псима залогај. То је моја наредба.

Наратор: Креонт је у заблуди. Сматра да је на страни живота, брани обичаје старе  Грчке, али занемарује људске законе и божанске неписане. Самовоља владара је својеврстан облик насиља над народом и појединцем. Појединац је испровоциран да се свим својим моћима бори  против тиранина.

Трећа појава 😦 На сцену ступају Антигона и Исмена. Креонт се повлачи.)

Исмена: Шта се дешава, сестро? Шта ремети твој душевни мир?

Антигона: Креонт је издао наредбу да се Етеокле достојно сахрани, а Полинику не да да се наспе гроб. Размисли, да ли можеш са мном поћи да сахранимо Полиника?

Исмена: Ох, јадна ја. Како могу против наредбе коју је Креонт дао? Сети се нашег трагичног порекла! Не лудуј, ми смо женског рода, са мушкарцима нам није лако бити бој. Помолићу се свету подземном да опрости ми, али послушаћу власт.

Антигона:Ти мисли како хоћеш, али ја ћу поћи да сахраним брата како заслужује. Подземни свет ваља више поштовати , него земаљски ред, јер тамо нам је вечни дом.

Наратор: Ретки су људи који су спремни да се супротставе самовољи тиранина. Ипак , Антигона је једна од њих. Не дозвољава да је страх спутава, већ чини што је у складу са људским и божанским  законима. Што је рекла својој сетри , то је и учинила. Почиње Антигонина борба са насилником , Креонтом. Борба између живота и смрти!

Четврта појава : (Антигона посипа прах по телу свог мртвог брата. Гласник посматра, јавља стражарима. Стражари јој  прилазе, везују јој руке и воде је Креонту.)

Креонт: И ти си се дрзнула да закон погазиш?

Антигона: Нису богови дали ту наредбу, ни Правда. Не сматрам тако јаком твоју наредбу. Ти поништаваш божје неписане законе, ипак ти си смртни створ. Не желим да трпим казну од Бога. Куд бих лепшу славу постигла, него што сахраних брата.

Креонт: Ти једина видиш то!

Антигона: И народ Тебе види и мио им је мој чин, али страхују од тебе. И они виде, али ћуте пред тобом. ( Стражари воде Антигону у гробницу , да буде жива закопана.)

Наратор: Антигона супротставља Креонтовој самовољи вечне и неписане божанске законе. Креонт је насилник. Две су одлуке које  Креонта одређују као тиранина. Једна је одлука да се тело издајника не сахрани, а друга  да се починилац сахране жив закопа.

Појава :Креонтов син, Хемон, долази оцу и покушава да га уразуми. Истиче став становника Тебе који су на страни  Антигоне.

Хемон: Онако како си ти учинио народ не мисли.

Креонт: Зар таква болест није и Антигону заразила? Зар народ да ми каже шта да чиним? Ја земљом управљам.

Хемон: То није држава што једном припада.

Креонт: А није ли  држава  ко влада њом?

Наратор. Узалудно покушава Хемон да убеди оца у праву истину. Насилник је и такав да исмева народ, да га омаловажава и да је изричито самоуверен. Антигону подржава народ, Исмена, Хемон – углавном ћутањем.

Ко подржава  Креонта и зашто?

Појава: На сцену ступа Хор тебанских стараца.

Хор: Много је сила на свету,али најјачи је људски сој . Ко поштује  закон и ред, тај земљи својој биће стуб, а непоштен човек је граду своме јад. Нека грешан човек патњом испашта.

Наратор: Долази пророк Тиресија. Прети му личном трагедијом као казном  коју богови шаљу ономе ко дрско погази њихове законе.

Тиресија: Али и ти знај да неће много кругова обићи сунце,  а ти ћеш сам од своје крви  мртвима мртваца једнога вратити замену. Јер с овога света ти у доњи  убаци створење живо у гроб. И богови ко скоре осветнице вребају те , да те у такву исту  сруше невољу.

Наратор: Креонт под претњом личне казне решава да промени одлуку. Али касно. Антигона се већ обесила, Хемон је себе усмртио мачем. Мајка, Еуридика је извршила самоубиство. Насиље ствара насиље!

Креонт: Касно истину дознах! Бог ме ухвати, па ми тешко бреме на главу сручи.И обори ме , ногом згази радости моје.

Наратор: Хор који је подржавао Креонта у спровођењу одлука , сада преузима улогу објективног критичара. Насиље је кажњено. Извршилац насиља трпи казну. Усамљенје,понижен и трагичан  у спровођењу самовоље.

Хор тебанских стараца:    Савети хора

За ковање среће први је задатак: Да разуман будеш! Никад не ремети ред божји. За охолу реч претрпети мора хвалиша ударце тешке. У старости , ударци га памети науче !

КРАЈ

Поставите коментар »

КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА

Препоручени линк ,,Антигона “

Преглед дела  за читање и проучавање у наредном периоду

,, Еп о Гилгамешу “ ( одломак , осма плоча )

Хомер: ,, Илијада “ ( одломак , шесто певање )

Библија , Стари завет, Легенда о потопу; Нови завет, Бесједа на гори, Страдање и васкрсење Христово

Софокле: ,, Антигона “ ( читање и тумачење трагедије у целини )

Питања за боље разумевање и тумачење одломка Илијаде

Шесто певање : Хектор и Андромаха

Основни ниво анализе одломка епа

1.Ко су Хектор и Андромаха ? Какав је дом у којем живе? ( стих који описује дом)

2 .Где се налази Андромаха пред Хекторов одлазак у борбу ? Зашто је забринута?

Средњи ниво анализе одломка епа

 1. Сусрет супружника –  уочи дескриптивно место.
 2. Шта саопштава Андромаха Хектору ?
 3. На коју породичну трагедију га подсећа , шта њоме поручује Хектору?
 4. Андромаха није само жена, већ и војни стратег – како? (стихови који документују наведено и тумачење истих)

Напредни ниво анализе одломка епа

1.  Каква је личност Хектор? Како изгледа ? Зашто одлази у борбу иако зна

да ће погинути? Стихови којима је  изражено осећање части!

2.  Хекторова молитва пред одлазак у борбу ?

3. Чега је свестан Хектор?

4. Универзалне вредности одломка о животу – издвој стихове који потврђују

наведено.

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставите коментар »

ПРВО Е- ИЗДАЊЕ ШКОЛСКОГ ЛИСТА : М Е Д И К А М Е Н Т

ПРВО Е- ИЗДАЊЕ ШКОЛСКОГ ЛИСТА : М Е Д И К А М Е Н Т

Лист ученика средње Медицинске школе, прво е-издање школског листа

Лист припрема и организује, главни и одговорни уредник: Татјана Туцаковић, проф. српског језика и књижевности

Редакциони тим: Анђела Дубљевић, Александра Јоргаћевић, Никола Митровић, Душан Митровић, Михајло Стојичић

Сарадници: аутори чланака

Мај, 2014.

Поставите коментар »

Домаћи филм. ХАСАНАГИНИЦА

Домаћи филм.Хасанагиница Жарко Лаушевић

ХАСАНАГИНИЦА Тајсиhasanaginica1

Прочитај песму ,, Хасанагиница “, проучи презентацију и одговори на следећа питања:

ДА ЛИ ЈЕ ХАСАНАГИНИЦА ЖРТВА ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА?

 1. Представи сажет ток фабуле песме.
 2. Утврди симболику боја/ речи у песми ( уводни део песме,разрада фабуле, други део фабуле песме )
 3. Анализирај врсту и порекло Хасанагиничиног стида. ( Зашто мужу не  одлази у шатор ? )
 4. Како гласи заповест Хасан -аге упућен жени ? Разлози његовог понашања ?
 5. Шта чини Хасанагиница, како се понаша, шта осећа ?
 6. Ко враћа мајку ?
 7. Трећи лик у песми – посредник у добру или злу?
 8. Стихови који илуструју тежак растанак  Хасанагинице и деце? Молба брату ? Молба имотском кадији у писму?
 9. Издвој ситуацију која доказује да се Хасанагиница бори сама са собом?
 10. Мотиви и значења: Мотив заустављања сватова, даривања, смрти ?
 11. Поруке песме?
Поставите коментар »

Српски језик и књижевност

Језик, књижевност, култура

Srpski u Matematičkoj gimnaziji

Srpski jezik i književnost u Matematičkoj gimnaziji

dr VLADIMIR ĐURIĆ

Edukant psihoterapije – završni nivo edukacije iz Racionalno Emotivne i Kognitivno Bihejvioralne Psihoterapije – REBT-a.

Златко

ГРУШАНОВИЋ

Змајевање

Змајевање - војевање језиком за ђаке Змајеве школе

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Испеци па реци деци

Ђурђица Стојковић

Креативно писање

Школа и блог радионица о креативном писању

Професорка Марина

Читање је мисаони процес, а не гледање у слова!

духовна оаза

душекорисни текстови и духовне поуке светих отаца, као и кратке поучне приче скупљене са разних страница на Интернету

VESNA BIORAC

Pravoslavni hrišćanski motivacioni pisac Vesna Biorac vas poziva da upoznate pozitivno razmisljanje i pozitivan životni stav, koji je zasnovan na Hristovoj mudrosti i nauci spasenja

АГИТПРОП

Блог о КРЕАТИВНОМ ПИСАЊУ и још понешто...

Ваздухопловци

Српски језик и књижевност

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

knjigoljupci

Sajt o književnosti, inovacijama u nastavi, školi i učenju. Lektira, interpretacije književnih dela, knjige, priče, poezija, dramski tekstovi. Website of literature, innovations in teaching, school and learning. Interpretation of literary works, books, stories, poetry, drama texts.