Тајси

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Блог за Српски језик и књижевност

СРЕЋАН ПОЧЕТАК ШК.2017 /2018. ГОДИНЕ

Распоред наставних јединица за обраду у Септембру 2017.год.

ОП септембар блог

Домаћи задатак.   Пронађи неколико објашњења појма:КЊИЖЕВНОСТ. Сазнај како се у историји означавао наведени појам. Размисли о релацији књижевности и других уметности. Подсети се , која књижевна дела су екранизована или лирске песме савремено интерпретиране.

Advertisements
Оставите коментар »

Велики и срдачан поздрав, матуранти!

Преглед књижевних дела одабраних за матурски испит

Бора Станковић: ,, Нечиста крв“, ,, Коштана“

Милан Ракић: ,, Искрена песма “,  ,, Долап“

Ф.М.Достојевски: ,, Злочин и казна“

Албер Ками : ,, Странац “

В. Шекспир : ,, Ромео и Јулија“, ,, Хамлет“

Иво Андрић:  ,, Проклета авлија“

Меша Селимовић: ,, Дервиш и смрт“

Добрица Ћосић: ,, Корени “

 

Слободне теме  –  речи које су у  најужој вези са предметом теме ( материја о којој пишете)

 1. срећа  2. искуство  3.разочарање  4. скромност  5. љубав  6. померене вредности
Оставите коментар »

,, КОРЕНИ“ , Добрица Ћосић

Добрица Ћосић , Корени пдф

Прочитај роман и одговори на следећа питања!

 1.  Која питања отвара дело?  Одакле аутор узима грађу за стварање романа ?
 2.  Шта је тема дела? Који мотив покреће фабулу?
 3. Тип романа?Композиција дела ? Фабуларни ток – централна  збивања сваке главе романа. Мотиви дела.
 4. Технике савременог обликовања романа ( ретроспекција, опис психолошког стања, унутрашњи монолог, асоцијативни принцип) елементарно утврди у делу.

Компаративно саопшти трагику породице Катић и трагику српског народа.

Шта и колико човеку значи порекло? Анализирај животну причу Николе,  причу Аћима, Симкино порекло? Да ли те људи одређују и цене по пореклу ?

Одрицање ради среће и успеха. Вукашинов успех и Аћимово одрицање поводом синова.

Проблем и питања  у вези са наследником. Када се поставља питање , како се развија и решава?

Покушај да илуструјеш породично стабло  и на њему скицираш Аћима жртвеног и насилника, Ђорђа као моћника и јалова човека, Вукашина , представника интелигенције, Симку која се одлучује на прељубу. И , заокружи причу  Николом, који није крвно везан за Катиће .

Оставите коментар »

,, Дервиш и смрт “- презентација дела

Дервиш и смрт, Тајси

Оставите коментар »

Припрема за Матурски испит

Прилог тема из градива

Теме су распоређене према  књижевним епохама и правцима унутар разреда на којем је проучавано књижевно дело.

I разред

Српске народне епске песме : Кнежева вечера, Бановић Страхиња, Хасанагиница

( Наведене песме представљају предмет рада , материју која ће бити постављена на писменом задатку)

Тежиште је на следећим речима : Јунаци и маске

Српска средњовековна књижевност: Сава Немањић ,, Житије св. Симеона“

Тежиште:Поуке Немање сину

Ренесанса у Европи :В. Шекспир ,  ,, Ромео и Јулија“,  ,,Хамлет“

Тежиште. Љубав и трагика

 

II разред

 

Европски романтизам: ,, Евгеније Оњегин“,  ,, Цигани“, А.С.Пушкин

,,Чајлд Харолд“ Џ.Бајрон    Тежиште: Романтичарски јунаци

Европски реализам:,, Ана Карењина“ Л. Н.Толстој       Тежиште: Отпор према животу

Српски реализам: М.Глишић ,, Глава шећера“, Р.Домановић  ,, Данга“   Тежиште: Сатира и иронија друштва

Српски романтизам:  Ј.Ј. Змај.,, Ђулићи и Ђулићи увеоци“,   Л.Костић   ,,Santa Maria della Salute“, ,, Међу јавом  и мед сном“  Б.Радичевић ,, Ђачки растанак “

Тежиште: Занос српског песништва

 

III   разред

Српска модерна : Б.Станковић ,, Нечиста крв“,  ,, Коштана“

Тежиште: Болест, љубав и чежња

IV разред

Европска савремена књижевност

Албер Ками ,, Странац“ , Ф.М. Достојевски ,, Злочин и казна “

Тежиште: Апсурдни јунак  у апсурдном свету

Савремена српска књижевност

И.Андрић ,, Проклета авлија “, М. Селимовић,, Дервиш  и смрт “, Д.Ћосић,, Корени“

Тежиште : Победници и губитници

ТЕМЕ ИЗ ЖИВОТА

Тежишне речи тема: ограниченост трајања,  радост,  љубав – илузија,  истина – неистина , љубав,  губитак ,  питања – важни људи.

 

 

 

Оставите коментар »

САВРЕМЕНА СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ

ДЕРВИШ И СМРТ, МЕША СЕЛИМОВИЋdervis_i_smrt-%d0%bf%d0%b4%d1%84

mesa_selimovic6

МЕХМЕД МЕША СЕЛИМОВИЋ ( 1910 – 1982 )

Проучавање књижевног дела  и података о животу и раду аутора

 1. ЧАС    1. Које искуство писца је подстакло стварање романа ,, Дервиш и смрт “?
 2. НАСЛОВ ДЕЛА – Објасни,како схваташ назив дела.
 3. ЛИРСКА , ЕПСКА И ДРАМСКА ПЕРСПЕКТИВА У ДЕЛУ!
 4. ТИП РОМАНА , КОМПОЗИЦИЈА ДЕЛА?
 5. НЕПОЗНАТЕ РЕЧИ И ОБЈАШЊЕЊА.

 

2. ЧАС

 

ИСПОВЕСТ ГЛАВНОГ ЈУНАКА.  Ко прича  причу о дервишу и смрти ? Да ли су класификације наратора о себи ,, сведок, судија и оптужени“ оправдане? Докажи их детаљима из дела.

АХМЕД НУРУДИН.   Вера и дервишки ред обликују  карактер Нурудина. Како? Шта је сматрао  својим дужностима? Када губи своју присебност? Постаје бунтован и шта предузима?

ВЛАСТ И НАСИЉЕ.  Ко су носиоци власти? Кога кажњава власт, кога штити? Којим се методама служи? Када се Ахмед ослобађа заблуде да је власт дата од Бога? А шта чини када је и сам постао власт?

ЗЛО И ДОБРО У СВЕТУ РОМАНА.  Уочи однос врлина и мана у људима анализирајући три важна лика : Ахмеда , Хасана и Мулу Јусуфа. Пронађи дешавања у делу која потврђују  да је Ахмед бојажљив, покоран, неодлучан. Те, Хасан  – слободоуман, човекољубив, предузимљив.

А Мула  Јусуф – лицемеран, богохулник, издајник.

МОТИВИ ДЕТИЊСТВА И СРЕЋЕ

,, ГДЕ СУ ЗЛАТНЕ ПТИЦЕ ЉУДСКИХ СНОВА, ПРЕКО КОЈИХ СЕ ТО БЕЗБРОЈНИХ МОРА И ВРЛЕТНИХ ПЛАНИНА ДО ЊИХ ДОЛАЗИ“?

Кад се Ахмед сећа свог детињства? Чему је супротстављено ? Какву симболику има чежња за златном птицом?

МИСЛИ ИЗ ДЕЛА – УНИВЕРЗАЛНА ЗНАЧЕЊА О ЖИВОТУ И СМРТИ.

Пронађи и запиши  мисли  о:  Смрти, страху од непознатог, опасности,  познавању другог бића, о мољењу  људи, насиљу, реду, моралу и животу, правди и неправди, успеху  и мржњи, чудним људима, страху и немоћи.

 

ОДГОВОРЕ УНЕСИ  ПИСАНОМ ФОРМОМ У ДНЕВНИК ЧИТАЊА!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставите коментар »

Лектира: ,, Злочин и казна “ Ф. М. Достојевски

Фјодор Михаилович Достојевски ( 1821 – 1881 )

1. Сажет преглед података о животу и делу  Достојевског

Задатак: У свссци за лектиру сажето представи податке.

ТИП РОМАНА

 1. Час  Посредством питања којима се писац бави у делу одреди тип романа.Решења која треба да закључиш тврде да је типологија романа сложена, да је роман према типу:криминалистички, психолошки, социјални, авантуристички, роман идеја, роман трагедија.

СТРУКТУРА РОМАНА

Шта значи појам : полифонијска структура текста?

Да ли сваки од ликова приступа проблему злочина из свог гледишта? Како то чини?

КОМПОЗИЦИЈА РОМАНА

Шта сте открили у садржини романа као :

ВАЖНО ? ИНТЕРЕСАНТНО? ИЗНЕНАЂУЈУЋЕ? ЗАДИВЉУЈУЋЕ?

Илуструј конкретним ситуацијама из дела.

ПОЈАМ ПРАВДЕ И ПРАВА . МОРАЛА И НЕМОРАЛА

Уочи разлику између датих релација. Утврди ко су носиоци ових категорија. Како их представљају?

2. Час

Испитивање злочина

 1. Када и како почиње Раскољниковљева идеја о злочину?
 2. Који догађаји потврђују убеђење главног лика романа да треба да убије?
 3. Шта се из света романа схвата као отпор према  злочину?( Испитај снове Раскољникова, привиђења)
 4. Опиши убиство. Такође, стања Раскољникова пре, током и после злочина.
 5. Шта убица чини са пленом из старичиног стана ? Зашто није узео новац?

6. Теорија о злочину потврђује стање убице након убиства. Докажи.

7. Ко сумња да је Раскољников убица? Ко први сазнајуе тајну Раскољникова?

8. Шта у понашању Раскољникова  ствара сумњу да је баш он убица?

9. Који од ликова привидно ослобађа Раскољникова од сумње да  ј е починио убиство?

10. Искажи свој суд о убиству . Треба ли убити све зле, болесне и ништавне ? Шта се тиме решава?  Како је могао да спроведе своју идеју о необичним људима, а да тако не повреди нити уништи било чији живот? Мора ли се убијати због беде? Излаза увек ума! Аргументуј.

 

 

 

 

 

 

Оставите коментар »

Лутка изазов или Камена успаванка?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставите коментар »

Kako je „Lutka izazov“ zaustavio čas u Medicinskoj školi (VIDEO)

Share

Извор: Kako je „Lutka izazov“ zaustavio čas u Medicinskoj školi (VIDEO)

Оставите коментар »

Лутка изазов или Камена успаванка?

Веома инспиративно делује приказ Лутка изазов . Ипак , предност дајем песми Стевана Раичковића,, Камена успаванка “.Разлог је је једноставан. С. Раичковић је још у прошлом веку , педесетих година ,  позвао  све живо и неживо на вечни сан. Императивно обраћање свету : ,, Успавајте се , Зарастисте, Заустави се “ је корен Лутка изазову. Уметник више  и боље види од нас , обичних људи. Тако је и много пре Лутка изазова , уметник позвао људе( добре, горке, заљубљене, занесене), мостове, воде, биљке да се успавају, зауставе. Остану таквим какви јесу. У оном облику који носе, у ситуацији у којој су се нашли. И мирују.Не, није их позвао у смрт. Напротив, заустављањем,  песник слави лепоту тренутка . Лепоту живота! Позива све на вечни сан и тако налази решење против трошности, опадања , рушења и смрти.

Те, уколико не успемо да пронађемо поенту коју нуди Лутка изазов,сасвим сигурно је налазимо исказану у Каменој упаванци. Позив на вечни сан је слављење лепоте тренутака живота.

Оставите коментар »

dr VLADIMIR ĐURIĆ

Psihoterapeut u edukaciji - završni nivo edukacije iz Racionalno Emotivne i Kognitivno Bihejvioralne Psihoterapije

Od knjige do duše

O knjigama, časopisima, novinama... O bibliotekama, muzejima, arhivima, pozorištu... O filmovima, serijama, dokolici...

Златко

ГРУШАНОВИЋ

Змајевање

Змајевање - војевање језиком за ђаке Змајеве школе

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Испеци па реци деци

Ђурђица Стојковић

Креативно писање

Школа и блог радионица о креативном писању

Професорка Марина

Читање је мисаони процес, а не гледање у слова!

духовна оаза

душекорисни текстови и духовне поуке светих отаца, као и кратке поучне приче скупљене са разних страница на Интернету

VESNA BIORAC

Hrišćanski motivacioni pisac Vesna Biorac vas poziva da upoznate pozitivno razmisljanje i pozitivan životni stav, bez obzira na okolnosti

АГИТПРОП

Блог о КРЕАТИВНОМ ПИСАЊУ и још понешто...

Ваздухопловци

Српски језик и књижевност

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

knjigoljupci

Sajt o književnosti, inovacijama u nastavi, školi i učenju. Website of literature, innovations in teaching, school and learning.

KREATIVNA ČAROLIJA

Svima onima koji imaju sposobnost stvaranja lepote