ЛЕКТИРА: ,, Мост на Жепи “, Иво Андрић

Мост на Жепи
ИВО АНДРИЋ ( 1892 – 1975)

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС: ЛЕКТИРА – МОСТ НА ЖЕПИ

1.Час У оквиру радног задатка ,,Доживљај дела“ испитај узбудљива места у делу.

Дозвољено је да их представиш записивањем својих образлагања, али и цитатима.

Осврни се и на остала запажања поводом дела! Одговори на следећа питања:

 • Зашто се неимар након обављеног посла не задржава у селу, не говори ништа о послу, чак и не погледа мост? Посматрач, Селим, зачуђен је неимаревим понашањем, зашто?
 • Зашто везир прецртава хронограм, али и натпис,, У ћутању је сигурност “? Зашто је одлучио да мост остане без имена и знака?
 • Шта за обојицу – неимара и везира значи мост?
 • Како је приповедач сазнао историју о мосту?

КОМПОЗИЦИЈА ДЕЛА

Експозиција дела : Везир размишља да подигне мост и помогне село Жепу овим чином; Заплет: Унајмио је неимара , Италијана; почињу радови; Кулминација : Петнаест дана пре Митровдана разви се истесани зид од камена. Половином лета појавио се мост висок и бео, сведен на један лук, од стене до стене; Перипетија: Молба чувеног цариградског стихотворца везиру; везир прецртава хронограм , један део повеље, али и девизу.Расплет : Остао је мост без имена и знака.

 • Шта чини предмет ове приче? Пронађи приповедне слике које доказују предметност дела.
 • Протумачи симбол моста у делу. Прати следећа значења моста!
 • МОСТ ЈЕ СЛОБОДА, КОРИСНОСТ, ЉУБАВ, СЛОБОДА, СПАЈАЊЕ- ВЕЗА,ЛЕПОТА.
 • Уочи мисли из дела које ова значења рефлектују. Спреми се да их критички вреднујеш.

2. час Анализа ликова

ВЕЗИР 1. Како изгледа Ибрахим Јусуф? 2. Којем друштвеном слоју припада?Какав је човек ( оцена његовог морала према поступцима и понашању)Које црте чине његов емотивни свет? Интелектуални ставови?

ИТАЛИЈАН 1. Како изгледа неимар? Иста питања,

Поруке дела. Осмисли оне идеје које су последица посматрања веза : Мост -лепота

Мост – спајање Мост – трајање Мост – градитељ Мост – слобода

,,Ревизор“ Н.В.Гогољ

Задаци за приступ делу

1, Доживљај дела Издвој комичне ситуације, дијалоге који су те насмејали.Образложи,зашто ?

2. Испитивање драмског тока дела Утврди етапе у развоју драмске радње.Прати драмске ситуације из чина у чин и самостално именуј ЕЗКПР драмског тока.

3. Проблемска питања која покреће дело – НЕРЕД;НЕРАД; НЕОДГОВОРНОСТ; МИТО И КОРУПЦИЈА драмских актера. У којим драмским ситуацијама уочаваш све наведено?

4. Испитај слику власти и друшта . Које карактерне мане уочаваш?Зашто се ,,представници власти“ ( судија, управник болница и сиротишта, школски надзорник, управник поште) плаше вести коју им саопштава градоначелник? Како се глорификују реакције појединаца, да ли се размишља и о могућем рату са Турцима?

На чему се заснива драмски сукоб? Како настаје вербални неспоразум драмских лица? Који актери су носиоци вести о доласку ревизора? Јесу ли тричави у својој појави ? Шта мислиш, да ли је оправдана карактеристика да су Бопчински и Допчински ,, трчилаже“, интригаши? Који женски актери учествују у дочеку ревизора? Како се понашају Ана Андрејевна и Марија Антоновна приликом сусрета са ревизором ?Коме је намењена улога ревизора?Шта сазнајеш о њему ? Како прихвата улогу, да ли је добро одглумио ? Када се сазнаје прави идентитет Хлестакова ?

Протумачи мото драме према контексту дела?

Оноре де Балзак ,, Чича Горио“

ЗАДАЦИ ЗА РАД НА ДЕЛУ
,,ЧИЧА ГОРИО“

Доживљај дела

Која размишљања је у теби подстакао роман?Твоја сазнања о породици, родитељској љубави, о друштву, људима, о животу и себи ?

Композиција дела; Фабуларни токови романа; Мотивација

РАСТИЊАК ГОРИО ВОТРЕН

1.Утврди која дешавања у делу прате наведене ликове. Дефиниши прецизним формулацијама та дешавања.

2.За сваки од наведених ликова одреди мотивацију која их покреће.

Слика друштва, ликови романа

Према простору у којем живе – Први спрат : Кутир, Викторина Тајфер ЗАКЉУЧИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ наведених ликова.

Други спрат? Трећи спрат (сиромашна уседелица,студент)? Поткровље?

Шта ове ликове у приказаним карактерима чини уверљивим, другачијим?

ПОРУКЕ ДЕЛА

На шта је Балзак овим делом указао? Кога Гориова судбина опомиње: децу или родитеље? Каква је судбина породице у друштву чија је једина вредносна категорија – новац?


Лектира: Ана Карењина, Л.Н. Толстој

Разговор о аутору дела и најважнијим збивањима у делу

Пронађи најважније податке о аутору дела, Л. Н.Толстоју.

У свесци за лектиру упиши одговоре који се односе на следећа питања.

Испиши своје најважније утиске и мисли поводом прочитаног дела.

Подсети се , где Ана упознаје Вронског први пут?

Какав став према Ани има мајка Вронског?

За који брачни пар у роману се везује следећа карактеристика: обоје су искрени и наивни као људи.

Ко посећује Ану и Вронског док бораве на селу?

Где путују Ана и Вронски, а где борави Кити?

Ана и Вронски су се сукобили око заједничког одласка, где?

Зашто је Доли желела да се разведе од Стиве?

Када је Ана признала мужу да га не воли?

Ко изговара реченицу : ,, Живот има несумњиви смисао добра који ја имам власт да унесем у њега“?

КЊИЖЕВНИ ЖАНР ДЕЛА

Закључи тематско-мотивску структуру романа. Који мотиви су доминантни у делу? Утврди основне теме.

ЛОКЛИЗАЦИЈА ДЕЛА

Где се одвија радња романа, на којим просторима, у којем времену?

ФАБУЛА ДЕЛА

Да ли и како смењују фабуларни токови у делу? Пронађи смену фабуларних токова и докажи их сопственим излагањем.

ОБЛИЦИ КАЗИВАЊА

Наведи облике казивања који су заступљени у делу. Издвој оне који су ти најзанимљивији. Спреми се да их самостално представиш. Шта си из њих сазано о ликовима, научио или потврдио о животу?

КОМПОЗИЦИЈА РОМАНА

Знаш ли шта означава термин: прстенаста композиција романа? Пробај да је докажеш делом -ситуацијама?

Наставак приступа делу, следи…

 • 2.Час ИСПИТИВАЊЕ КРИВИЦЕ И КАЗНЕ РОМАНУ
 • Анализирамо љубавни троугао :Карењин – Ана – Вронски
 • У чему се огледа Анина кривица? Своје закључке потврди ситуацијама и појединостима. Шта је њена казна?
 • Одреди кривицу Вронског? Докажи је односима према Кити; Ани и самом себи.
 • Шта је његова казна?
 • Зашто је крив Карењин ? Како је и да ли је кажњен? Спреми се за аргументовано излагање.

Које казне одобраваш или оправдаваш, против којих се буниш? Шта би ти учинио (-ла) у таквим ситуацијама?

3. час Анализа ликова и идеја дела

ОБНАВЉАЊЕ : Ј.Ј.Змај. Ђулићи, Ђулићи увеоци

Прочитај песме Лазе Костића и проучи презентације!

Santa MARIA della salute