Домаћи задаци!

Нажалост, програм на нивоу прве године не тече уједначено. Одступања од одељења до одељења настала су због ваших уже стручних активности – Блок наставе. Тако , први један предњачи у обради наставних јединица, а одељења општег смера условно заостају.
Како треба да знате кад се која песма народне књижевности тумачи, нудим вам преглед задатака за ишчитавање и припрему код куће.
ДОМАЋИ ЗАДАЦИ:
Први четири – Култура изражавања ( област рада) Тема: Јунаци епских песама о Косову као носиоци моралних особина српског народа . Писана обрада теме!
2. час Читање песме из уџбеника ,, Кнежева вечера“ и припрема одговора према задатку бр.4 на стр. 125. Песма се налази на 123 стр. означена трећим одломком Вукових Комада различнијех косовскијех пјесама.
3. час ,,Хасанагиница“ 4.,,Диоба Јакшића“ 5. час ,,Марко пије уз рамазан вино“ 6. ,, Ропство Јанковић Стојана“ 7.,, Бој на Мишару“
Први три – среда, 1.час ,,Диоба Јакшића“, четвртак ,1.час ,,Хасанагиница“, 2.час ,,Марко пије уз рамазан вино“ 3.час ,,Ропство Јанковић Стојана“, 4.час ,, Бој на Мишару“
Први два – понедељак, 1.час ,,Кнежева вечера“ 2. час ,,Хасанагиница“’3.час ,,Марко пије уз рамазан вино“ 4. ,,Ропство Јанковић Стојана“ 5.,,Бој на Мишару“
Први шест – 1.час ,,Кнежева вечера“ 2. час Хасанагиница 3. час ,,Диоба Јакшића“ 4.час ,,Марко пије уз рамазан вино“ 5.час ,,Ропство Јанковић Стојана“ 6.,,Бој на Мишару“
Први седам – 1.час ,, Диоба Јакшића“ 2.час ,,Марко пије уз рамазан вино“ 3.час ,,Ропство Јанковић Стојана“ 4.час ,,Бој на Мишару“
Први један – 1.час ,,Бој на Мишару“ 2.час ,,Хасанагиница“ 3.час Језик: Граматике и речници српског језика
Након тумачења наведених песама: Тест знања из народне књижевности.

ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ ЗА ТУМАЧЕЊЕ ПЕСАМА

Оговорите на следећа питања. Напишите сажет подсетник у својем Дневнику читања.
,,КНЕЖЕВА ВЕЧЕРА“
Основни подаци о песми – Према времену песма се сврстава у скупину песама ___________.
Према циклусу песма је ______________ циклуса.
Према дужини стиха ____________________________.
Догађај представљен у песми је ___________________.
Главни актери су_________________.
Остали актери су ___________________.
Ко је говорио песму,па је Вук записао?

Тумачење песме :
Илуструј распоред јунака за столом једноставном скицом. Ко седи у чело софре, ко супротно, који јунак је с десне стране кнеза Лазара, ко је с леве стране, где су господичићи? Именуј вредности које им је доделио кнез Лазар? Запиши их у скици. Којим епитетима је кнез окарактерисао ликове српских јунака?
Утврди стилска средства којима је приказан распоред јунака за столом. Како разумеш кнежеве речи упућене војводи Милошу? ,,Вјеро и невјеро“? Да ли кнез објективно сагледава јунака? Како поступа Милош Обилић?
Брани ли своју част? Обилић се не доказује физичким својствима, не примењује силу, већ врло уљудно. Зашто се тако понаша? Разумеш ли његов поступак? Ако се осврнеш на Библију, делове о којима си слушао(-ла) на часу , препознајеш ли мотив издаје у сцени кнежеве вечере.
Још нешто у вези са песмом:
Шта је епска, а шта историјска истина? Правиш ли разлику имеђу ове две истине кад се говори, пева о Вуку Бранковићу, Милошу Обилићу и кнез Лазару?
Које поруке проистичу из песме? Смисли поруку о јунаштву, јунаку. О Ћутању и Издаји. Размисли ,
која порука се даје из кнежевог говора Милошу. Да ли је применљива Његошева мисао: ,,Страх животу каља образ често“. ( прерада питања из Читанке)
,,ХАСАНАГИНИЦА“

Припрема за тумачење песме:

У песми обележите епска и лирска места. Утврдите њихову повезаност – догађаје именујте,а емоције докажите конкретним стиховима.
Објасните врсту и порекло стида који спречава Хасанагиницу да обиђе рањеног мужа.
Зашто Хасанага тера своју жену од куће? Да ли је разуман кад то чини? Како се осећа? Намеће ли му такво понашање средина, друштвени положај или навика којом се руководио?
Ко је Пинторовић бег? Како поступа према Хасанагиници? Јесу ли слични Пинторовић бег и Хасанага у карактеру и понашању? Како бисте се ви понашали да сте у таквој ситуацији?
Проучите понашање ликова у завршном догађају. Како се понаша Хасанага, Хасанагиница,деца? Будите објективни посматрач. Ко највише пати и страда?
Зашто је судбина Хасанагинице трагична? Узроци који су је довели до патње и смрти? Ко су кривци? Поређајте их по степену одговорности.
Повежи песму са данашњицом. Размисли ,колико је данас у свету неспоразума због средине у којој човек живи, неких личних предрасуда, неизговорених речи или речи изговорених у афекту.Колико је трагичних криваца и недужних жртава? Имаш ли решење за овакву проблематику. Како трагично треба спречити?
Поруке које нуди песма јесу свевременске! Које би то поруке биле?
Да ли се слажеш са наведеним? ЉУДИ,ПОШТУЈТЕ СВОЈУ ПОРОДИЦУ! ЕГОИЗАМ, ДЕСПОТСТВО, ПОСЕСИВНОСТ УНИШТАВАЈУ ЉУБАВ! Ко тебе каменом и ти њега каменом? Недужни највише пате. НАЈВЕЋИ ЈЕ ЈУНАК ОНАЈ КОЈИ ПОБЕДИ СВОЈЕ МАНЕ.
,,Ако си незадовољан другима , потражи узроке и у себи“. ,,Тешко ономе ко хоће да буде увек у праву“.
Меша Селимовић

Припрема за трећи писмени задатак

Припрема за трећи писмени задатак

Договорили смо се да од датих тема на писменом задатку једна јесте ваша, друга је искључиво мој избор. Поштујем договор.
Први један : Ви сте изабрали предмет свог размишљања… ЧОВЕК
Тежиште: НЕЧОВЕК ( представљао се бољим но што јесте, служио се неистинама, слаткоречив а зао, разочарао ме је) Облик израде: осећајно размишљање
,,Рефлексија или осећајно размишљање је тумачење неке појаве са личног гледишта“.(Б.Павловић)
Друга тема : . . . ?

Први два : Предложили сте предмет теме : ЉУБАВ
Тежиште: ВРЛИНА НАД ВРЛИНАМА( превазилази доброту, праведност, искреност,
скромност, трезвеност, истрајност). Према уметничкој мисли Ст. Лазаревића ,, Дело љубави сваку врлину
превазићи може “. Облик израде : расправа ,,Расправа је доказивање исправности или неисправности неког тврђења уз неопходно аргументовање“. ( Б. Павловић)

Друга тема: … ?

download

Први шест: И ви сте се определили да предмет теме јесте : ЉУБАВ
Тежиште: За тебе ( дишем, стварам, побеђујем, пркосим; учим да будем бољи, желим да си срећна, да смо срећни) Облик израде: Осећајно размишљање. Дозвољена је и епистоларна форма (ОБЛИК ПИСМА).
Друга тема: …?
Први седам: Ваша инспирација је у необичним темама. У контексту необичних тема, задатак је:
Предмет теме: Дрвеће, птице, реке Тежиште: Порука (-е)
Облик израде: осећајно размишљање
Друга тема: …?

Нова наставна тема: Народна књижевност

За успешан час поводом теме : Народна књижевност
обновите следеће кључне појмове: 1. појам – Народна књижевност ( одакле је узет назив, ко га је први употребио, у којим синтагмама, из којег века потиче назив?) 2. порекло народне књижевности 3. одлике
4. фазе у развоју народне књижевности 5. опстанак народне књижевности 6. зашто термин усмена, као добар синоним за представљање творевина колектива? 6. ко је стваралац, а ко прималац народних творевина? 7.шта
изражавају дела народне књижевности?
ЛИТЕРАТУРА: Јован Деретић, Историја књижевности за први разред средње школе стр. 73 -76.
Миодраг Павловић, 106 -108.