ПЛАН ЧИТАЊА ЛЕКТИРЕ

ЧИТАЊЕ И ПРОУЧАВАЊЕ ДЕЛА

Новембар: Драгослав Михаиловић, Кад су цветале тикве  ;   Децембар: Д.Киш,Рани јади   Март: Д. Алигијери, Пакао (одломак из Пакла)      Мај: Избор из поезије Душана Радовића и Мирослава Антића

Шеста наставна тема: Хуманизам и ренесанса

 1. Обележја хуманизма и ренесансе у Европи784bee70dante-1преузимање (12)images (35)
 2. Данте Алигијери: Пакао (одломак)
 3. Франческо Петрарка: Канцонијер ( избор одломака)
 4. Мигуел де Сервантес: Дон Кихот ( тумачење романа)
 5. Вилијем Шекспир: Ромео и Јулија  (тумачење драме)
 6. Марин Држић: Дундо Мароје  (тумачење одломака)
 7. Марин Држић: Новела од Станца ( тумачење новеле)

Пета наставна тема: Српска средњовековна књижевност

 1. Свети  Сава: Житије   Симеона Немање (тумачење одломка)
 2. Теодосије Хиландарац: Житије Саве (интерпретација)
 3. Усмено предање о Светоме Сави( избор ученика)
 4. Јефимија – Похвала кнезу Лазару (тумачење дела)
 5. Деспот Стефан Лазаревић: Слово о љубави
 6. Константин Филозоф: Житије деспота Стефана Лазаревића (тумачење одломка)

Четврта наст.тема : Народна књижевност

 1. Вук Ст.Караџић: Предговор српским народним пјесмама
 2. Марко пије уз рамазан вино,народна епска песма( тумачење песме)
 3. Диоба  Јакшића, народна епска песма (тумачење)
 4. Ропство Јанковић Стојана,народна епска песма(тумачење                                 
 5. Бој на Мишару,народна епска песма(тумачење)

Трећа наст.тема: Књижевност старог века


Распоред наставних јединица

 1. Особености књижевности старог века
 2. Тумачење  одломка – Еп  о Гилгамешу
 3. Тумачење одломака из Библије: Стари завјет( Легенда о потопу), Нови завјет(Јеванђеље
 4. по Матеју , Бесједа на гори. Страдање и васкрсење ХристовоСликаСликаСликаСлика