,,КОШТАНА“,БОРИСАВ СТАНКОВИЋ

Kostana (2)  Прочитај драму у целини. Затим, погледај филм.
https://youtu.be/8YSCVkRSFhw

Забележи своја размишљања о слеКОШТАНАдећим проблемима који се протежу кроз дело.

  • Проблем човекове самоће: Утврди који драмски актери живе усамљено. Шта је узрок њихове усамљености? У којим драмским ситуацијама проблем човекове усамљености кулминира? Како женски актери трпе и превазилазе самоћу?
  • Протумачи проблем снажне жудње драмских актера која има свој епилог у личном поништењу:  Како се жудња јавља, развија и поништава у младом Стојану? Како у Коштани? За чиме жуди један млади човек , шта импресионира младу Циганку,  Коштану? Шта се дешава са људима у средњем добу или поодмаклим годинама? Постоји ли прекомерна жудња у Митку и Томи? Како је испољавају ? Шта је њихов јецај? Следује ли и њима лично поништавање жудње? А  жене, хаџике и чивчике? Воле ли оне живот или су се помириле , предале потпуној безличности?
  • Потруди се , иако си веома млад( -а)  да разумеш и анализираш ,, жал за младост „. Да ли пројекција старости у младост отвара ране младости?  Како се Митке сећа своје младости? Која појава је значајна да би се Митке сетио жене којој је одлазио,која је убијена због њега?  Да би се сетио мајке? Што је ,,болан“?  ,,Болан откако се родија. Болан од самога себе“. Како доживљава старост? Шта  говоре речи које је на растанку са Коштаном изговорио:,,Бидни човек, а човек је само за жал и за муку здаден“.    Тома се такође пројектује у младост. Уочи детаље његовог понашања- од гневног расположења до пада у екстазу! Где је живео, шта је радио и за кога је стварао? Да ли је био задовољан породицом? Зашто? Како је проводио живот?  Ко му помаже да се опусти и не размишља о средини, последицама ? Коју песму тражи да му отпева Коштана? Жели ли телесно младу Коштану? Како реагује?
  • Шта раде млади људи када  их живот доведе до пораза? Како  се млади Стојан бори са Коштаниним признањем да га није волела и да никога не воли ? Да ли се он,тако  млад , на почетку живота и љубави пројектује у старост? Која мисао осликава пројекцију?

Којим рефлексијама се лепа Коштана пројектује у старост? Пронађи драмске ситуације које потврђују њене визије о будућем животу?  Који драмски актер је симбол апсолутно слободног човека?