Друга наставна тема – Октобар

СТРУКТУРА КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА

Распоред наст. јединица

1.Структура књижевног дела:композиција лирског,епског и драмског дела

2.Науке о књижевности:теорија књижевности,историја књижевности,књижевна критика

3.Тумачење народне епске песме:Бановић Страхиња

4.Тумачење  приповетке Л.Лазаревића:Први пут с оцем на јутрење

5.Тумачење новеле А.П.Чехова:Туга

6.Тумачење драме : Софокле-Антигона

 

Драга децо, срећан почетак новог школског живота!

 На  страници  прегледно  видите   наставни програм рада,називе уџбеника, месечни преглед наставних јединица,оријентациони распоред домаће лектире(књижевна дела за читање и проучавање).

Програм наставних тема ,  предмета-Српски језик и књижевност                                 предвиђен за  ПРВИ РАЗРЕД средњих стручних школа

КЊИЖЕВНОСТ КАО УМЕТНОСТ РЕЧИ

СТРУКТУРА КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА

КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА

НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ

СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ

КЊИЖЕВНОСТ ХУМАНИЗМА И РЕНЕСАНСЕ

БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ

ИЗБОР ИЗ ПОЕЗИЈЕ САВРЕМЕНИХ СРПСКИХ ПЕСНИКА

Прва наст.тема:Уметност,књижевност као уметност

   СЕПТЕМБАР

Распоред наст.јединица

1.Уметност: Књижевност као уметност речи

2.Уметничка и усмена књижевност(обележја и разлике)

3.Тумачење народне лирске песме :Сунце се дјевојком жени

4.Тумачење народне бајке: Дјевојка бржа од коња

5.Смисао и значај књижевности:И.Андрић: О  причи и причању

6.Два домаћа задатка(писана израда) : Мој сусрет са уметничким делом;

Читајући бајку, доживео(-ла) сам…

Уметност,књижевност као уметност

Човек је промена!
Шта би било када би свако од нас увек био исти?Да данашњи човек личи на јучерашњег, сутрашњи,  свакако сличан данашњем; нема  раста, промене, бољитка за таквог човека.

Нисам ни претпостављала да ћу некада покренути блог,међутим, “ човек је промена“. У складу са захтевима  времена у којем живимо,блог се ствара.

НАЗИВ  блога:

Уметност,књижевност као уметност

ЦИЉНА   ГРУПА:

Ученици прве године средње Медицинске школе