Лектира: ,, Злочин и казна “ Ф. М. Достојевски

Фјодор Михаилович Достојевски ( 1821 – 1881 )

1. Сажет преглед података о животу и делу  Достојевског

Задатак: У свссци за лектиру сажето представи податке.

ТИП РОМАНА

  1. Час  Посредством питања којима се писац бави у делу одреди тип романа.Решења која треба да закључиш тврде да је типологија романа сложена, да је роман према типу:криминалистички, психолошки, социјални, авантуристички, роман идеја, роман трагедија.

СТРУКТУРА РОМАНА

Шта значи појам : полифонијска структура текста?

Да ли сваки од ликова приступа проблему злочина из свог гледишта? Како то чини?

КОМПОЗИЦИЈА РОМАНА

Шта сте открили у садржини романа као :

ВАЖНО ? ИНТЕРЕСАНТНО? ИЗНЕНАЂУЈУЋЕ? ЗАДИВЉУЈУЋЕ?

Илуструј конкретним ситуацијама из дела.

ПОЈАМ ПРАВДЕ И ПРАВА . МОРАЛА И НЕМОРАЛА

Уочи разлику између датих релација. Утврди ко су носиоци ових категорија. Како их представљају?

2. Час

Испитивање злочина

  1. Када и како почиње Раскољниковљева идеја о злочину?
  2. Који догађаји потврђују убеђење главног лика романа да треба да убије?
  3. Шта се из света романа схвата као отпор према  злочину?( Испитај снове Раскољникова, привиђења)
  4. Опиши убиство. Такође, стања Раскољникова пре, током и после злочина.
  5. Шта убица чини са пленом из старичиног стана ? Зашто није узео новац?

6. Теорија о злочину потврђује стање убице након убиства. Докажи.

7. Ко сумња да је Раскољников убица? Ко први сазнајуе тајну Раскољникова?

8. Шта у понашању Раскољникова  ствара сумњу да је баш он убица?

9. Који од ликова привидно ослобађа Раскољникова од сумње да  ј е починио убиство?

10. Искажи свој суд о убиству . Треба ли убити све зле, болесне и ништавне ? Шта се тиме решава?  Како је могао да спроведе своју идеју о необичним људима, а да тако не повреди нити уништи било чији живот? Мора ли се убијати због беде? Излаза увек ума! Аргументуј.