Теодосије Хиландарац: Житије Светога Саве – http://www.rastko.rs/knjizevnost

Припреми се за 5. час српског језика и књижевности.Прочитај дело -Теодосије Хиландарац: Житије Светога Саве.Користи ЛИНК! http://www.rastko.rs/knjizevnost Отвори наслов :Литургичка књижевност и пронађи Теодосије Хиландарац: Житије Светога Саве.

Хронолошки развој српског језика од 9. до 19 .в.

3. час  Српски књижевни језици на српском језичком подручју

Први књижевни језик свих Словена од 9. до 12. века је СТАРОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК.

Први књижевни језик код Срба, српска редакција стсл. језика од 12. до прве половине 18. века је СРПСКОСЛОВЕНСКИ језик.

Руска редакција стсл. језика, данас званични језик СПЦ – е , прва половина 18. века. је РУСКОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК.

Језик настао мешањем  рускословенског  и  народног језика од друге половине 18.века до  половине 19. века је СЛАВЕНОСРПСКИ ЈЕЗИК.

Напоредо са развојем свих наведених језика развијао се НАРОДНИ ЈЕЗИК  који ће у 19. в. постати основица  стандардног српског језика.

Задатак.: Прочитај текстове – Стварање српскословенског језика, Стварање славеносрпског језика, Ка победи народног језика

( Граматика српског језика, стр. 41 – 46.)  Сачини сопствене белешке о језицима на српском језичком подручју. Провери своје знање у Вежбању ( стр, 47- 52).

Шта вас све очекује у другом полугодишту ?

9458522

Сажет план припрема за часове српског језика и књижевности              ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

1. час : Почеци словенске писмености; Значај рада Ћирила и Методија.

Литература: Граматика, стр. 38 – 41; Историја  књижевности за први разред средње школе, стр.  41 -50;

Интерпретације из књижевности, стр.147.

Задатак.: Проучи материју и одговори на следећа питања. Одговоре унеси  у   Дневник  читања.

Питања: 1. Време које означава почетак словенске писмености? 2. Историјске прилике  деветог века?

3. Који владар тражи  долазак учених људи у своју државу? Зашто? 4. Ко су мисионари? Каква улога  им је поверена?

5. Константин и Методије су значајне личности словенске културе. Издвоји важне моменте из њихових живота. Податке пронађи у Панонским легендама. 6. Епоха словенске писмености  даје два писма. Како се именују писма? Које је старије?Како су настала? 7. Како је настао и како се зове први словенски језик? ( Две теорије о настанку: македонска и панонска)

8.Ко су настављачи рада Ћирила и Методија? Шта су учинили за словенску културу? 9. У чему се огледа значaj рада  Ћирила  и Методија?

2. час

 

Најстарији споменици јужнословенске културе
Солунска браћа,Ћирило и Методије, да би ширили хришћанствво и писменост међу Словенима, створили су прво словенско писмо – глагољицу ( од глагола : глагољати што значи говорити). Глагољица је фонетско писмо, сваки глас има своју гласовну вредност. Постоје два облика глагољице: обла(старији тип) и угласта ( новији тип, настала после Ћирила и Методија).ГЛАГОЉИЦА : ОБЛА И УГЛАСТА
Најстарији споменици писани глагољицом су Маријино (Маријинско) јеванђеље, Башчанска плоча
Маријино јеванђеље(11.в.)Башчанска плоча (11. в.) Најстарији споменици писани ћирилицом су : Црноризац Храбар, Слово о писменима, Самуилов натпис,Темнићки натпис.

Темнићки натпис
Темнићки натпис почетак 11.в.
Самуилов натпис ( 10.в.)
Слово о писменима ( 10.в.)
Слово о писменима ( 10.в.)
.
Сажетак о најстаријим споменицима јужнословенске културе препиши ; појединости о споменицима потражи у Википедији. Можеш да користиш и Граматику српског језика, стр.38 – 40.