Оноре де Балзак ,, Чича Горио“

ЗАДАЦИ ЗА РАД НА ДЕЛУ
,,ЧИЧА ГОРИО“

Доживљај дела

Која размишљања је у теби подстакао роман?Твоја сазнања о породици, родитељској љубави, о друштву, људима, о животу и себи ?

Композиција дела; Фабуларни токови романа; Мотивација

РАСТИЊАК ГОРИО ВОТРЕН

1.Утврди која дешавања у делу прате наведене ликове. Дефиниши прецизним формулацијама та дешавања.

2.За сваки од наведених ликова одреди мотивацију која их покреће.

Слика друштва, ликови романа

Према простору у којем живе – Први спрат : Кутир, Викторина Тајфер ЗАКЉУЧИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ наведених ликова.

Други спрат? Трећи спрат (сиромашна уседелица,студент)? Поткровље?

Шта ове ликове у приказаним карактерима чини уверљивим, другачијим?

ПОРУКЕ ДЕЛА

На шта је Балзак овим делом указао? Кога Гориова судбина опомиње: децу или родитеље? Каква је судбина породице у друштву чија је једина вредносна категорија – новац?