Књижевност хуманизма и ренесансе

Компаративно  тумачење дела : ,, Дон Кихот“ ( одломак) , ,, Пакао “( пето певање , други круг), ,, Федериго и мона Ђована“,  ,, Ромео и Јулија“  ( драма )

Задаци :  1. Истражи одлике хуманизма и ренесансе  у делима, докажи их приповедним и драмским ситуацијама.

Подсетник! Одлике хуманизма и ренесансе:

– инспирисаност делима писаца античке књижевности( мотиви, ликови и појаве из света митологије)

– изражавање личних и интимних осећања

– снажно испољавање љубавног заноса

– сликовитост песничког језика.

2. Задатак      Утврди сличности и разлике  у делима према следећим гледиштима:

тематика  у делима, амбијент и атмосфера, драмски и епски ток радње, ликови (лична борба за слободан живот), идејно подручје дела.

 

 

Лектира : Данте Алигијери ,,ПАКАО“

Припрема за час лектире
Писано одговори на следећа питања
1. СВЕДИ КЉУЧНЕ ПОДАТКЕ О ЖИВОТУ И СТВАРАЛАЧКОМ РАДУ Д.АЛИГИЈЕРИЈА
Током уочавања података истражи Дантеову: а) младост и образовање б) политичку опредељеност као узрок за изгнанство из земље в) инспирацију за настанак Божанствене комедије г) дела која је створио д) на којем језику је писао.
2. УТВРДИ СТРУКТУРУ БОЖАНСТВЕНЕ КОМЕДИЈЕ
Број на коме је базирана структура? Називе приповедних целина? Лице које приповеда догађаје? Врсту стиха којим су опевани атмосфера, амбијент и јунаци епа? Први наслов дела?
3. ПАКАО, ДРУГИ КРУГ, ПЕТО ПЕВАЊЕ -ФРАНЧЕСКА И ПАОЛО
Амбијент и атмосфера -Опиши са што више детаља пакао другог круга.
ПУТНИЦИ -Ко су путници и како се налазе у овом кругу? Ко је чувар другог круга? Како се понаша према Дантеу?
,,СТАНОВНИЦИ“ 2. круга ( јунаци литературе ,мита и легенде)?
4. ЉУБАВНИЧКИ ПАР: ФРАНЧЕСКА И ПАОЛО – Тумачење односа
Понашање Франческе , Паола и Дантеа током сусрета – Ко прича судбину грешне љубави? Ко плаче? Како Данте доживљава љубавничку исповест?
Запиши стихове који показују како је љубавнички пар згрешио.Стихове који најпотресније говоре о љубавничкој вечној, дубокој патњи. Која казна је намењена грешницима?
5. АЛЕГОРИЈСКО ЗНАЧЕЊЕ ПЕТОГ ПЕВАЊА
Поред буквалног значења певања постоји још једно – ПРЕНЕСЕНО!
Које је алегоријско значење Франческине и Паолове судбине?

За ученике који су прочитали дело у целини
1. ИМЕНУЈТЕ ,,СТАНОВНИКЕ“ -ГРЕШНИКЕ СВАКОГ КРУГА.
2. ПРОНАЂИТЕ КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ДЕТАЉЕ КОЈИ СЛИКАЈУ АМБИЈЕНТ И АТМОСФЕРУ СВАКОГ КРУГА.
3. ЗАКЉУЧИТЕ КАКО СУ КАЖЊЕНИ ГРЕШНИЦИ.