http://www.antikvarne-knjige.com/elektronskeknjige/detail-item_id-159

http://www.antikvarne-knjige.com/elektronskeknjige/detail-item_id-159.
ДЕЛО ЗА ЧИТАЊЕ: ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ, ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ
1.ЧАС – ПРИПРЕМА ЗА РАЗГОВОР О ДЕЛУ
Забележи питања и одговори! 1. Ко је П.П. ЊЕГОШ? Сажето одговори на питање. Користи следеће
изворе: Читанка, стр.133, Историја књижевности, Интерпретације из наставе књижевности за 2.разред
НАСТАНАК, ФОРМА И КОМПОЗИЦИЈА ДЕЛА
2. Како је настало дело? Време настанка?
3. Првобитни називи дела,зашто?
4. Коначни назив дела,симболика наслова?
5. Форма дела ? Тематика дела?
6. Посвета дела. Коме је Његош посветио дело, зашто?
7. Композиција дела? Ликови? Називи композиционих целина.
2. ЧАС – АНАЛИЗА: ПОСВЕТА У ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ

1. Време настанка посвете?
2. Разлози Посвете Карађорђу? Карађорђе, “отац Србије“ ?
3. Коришћено стилско средство у представљању Карађорђа?
4. Значење стиха : ,, твојој глави би суђено за вјенац се свој продати“.
5. Стихови о убицама и отимању власти алузија су на који догађај?
6. Протумачи симболику светлости и таме којом се представља Карађорђево дело.
АНАЛИЗА ПРВЕ КОМПОЗИЦИОНЕ ЦЕЛИНЕ ДЕЛА
СКУПШТИНА УОЧИ ТРОЈИЧИНА ДНЕ НА ЛОВЋЕНУ
1.Гледишта владике Данила о историјским приликама, конкретне историјске личности и чињенице.
2.Стилска средства којима је осликана турска сила?
3.Владика у посебном доживљају усамљености и беспомоћности,стихови.
4.Улога реторских питања? Речи клетве?
5.Вук Мићуновић мудро саветује владику. Гномски изрази?
6.Слика спремности Црногораца да се боре против Турака и потурица.

3.час Анализа друге целине дела: Скупштина о Маломе Госпођину дне на Цетињу
Да би испоштовао максиму :,,Читање је мисаони процес, а не само гледање у слова “, приони на задатке!
Представљен је редослед кључних збивања у другој комозиционој целини .Прегледај редослед.
– Коло ( народ игра и пева). Задатак:Утврди значење изговорених речи.
– Очекују се Озринићи. Задатак: Зашто Озринићи касне? Докажи симболику ,,вијенца“ разлозима племенског кашњења. (јунаштво црногорских јунака ,поштовање вере и народне части)
– Касне Мартиновићи. Зашто касне? Сагледај обичај и схватање црногорског народа поводом отмице Руже Касанове и убиства жене из пушке.
– Монолог владике Данила Задатак: Протумачи значења речи владичиног монолога.
– Друго јављање кола(прича о Иванбегу)
– Предлог владике Данила да се позову турске поглавице Задатак: Стихови који сведоче позив на борбу и позив ,,браће истурчене “
– Обраћање Данила турским главарима. Задатак:Стихови који говоре о разлозима за потурчење.Стихови којима владика тврди да ће бити срећан уколико се потурице врате својој вери.
– Говор Скендер-аге Задатак. Значење говора
– Алегоричне упадице црногорских јунака . Задатак: Схватања и веровања изражена упадицама.
– Мустај кадија Како Мустај кадија велича турску веру?
– Треће јављање кола, Значења изговорених речи.
– Писмо Селим везира Данилу, Отпоздрав владике Данила Задатак: Предмет и тежиште писама?
– Сан Вука Мандушића Задатак: Обичај који забрањује да Вук отме снаху Милоњића бана?Атрибути женске лепоте?
– Прича војводе Драшка о западној цивилизацији,Млечанима Задатак: Какав је живот Млечана,морал и јунаштво?
– Тужбалица сестре Батрићеве Задатак: Сагледај обичај у Црногораца који се поштује за погинулим братом,девером.
– Прича баба вештице
– Појава игумана Стефана Задатак: Разлози доласка међу Црногорце. Виђење и доживљај сукоба Црногораца, Турака и потурица.
4.Час
Следеће гномске изразе сагледај локализоване у контекст самога дела и протумачи их као његов изворни садржај.Затим , одреди и универзална значења
гномских исказа.
,,Тежак вјенац, ал’ је воће слатко/воскресења не бива без смрти“.
,,Без муке се пјесна не испоја / без муке се сабља не сакова“.
,,Вук на овцу своје право има/ка тирјанин на слаба човјека“.
,,Ћуд лисичја не треба курјаку“.
,,Коме закон лежи у топузу/трагови му смрде нечовјештвом“.
,,Ал’ је ђаво,али мађије/али нешто теже од обоје “.
,,Свет је овај тиран тиранину/ а камоли души благородној“.
,,Зла под небом што су сваколика / човјеку су прћија на земљу “.
,,Све се човјек брука са човјеком/гледа мајмун себе у зрцало“.
,,Људи трпе , а жене наричу“.