Почетак школске 2017/2018. године

СРЕЋАН ПОЧЕТАК  ЧИТАЊA ДЕЛА ПРЕДВИЂЕНИХ ПРОГРАМОМ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ…

Прилог књижевних дела у пдф-у :

Барокне тенденције у српској књижевности – Г.Ст. Венцловић : Црни биво у срцу CRNI_BIVO_U_SRCU

ПРОСВЕТИТЕЉСТВО – Доситеј Обрадовић – Живот и прикљученија Zivot_i_prikljucenija

Писмо Харалампију Pismo_Haralampiju

Јован Стерија Поповић – Изабране комедије Izabrane_komedije_Jovana_Sterije_Popovica
Тврдица Tvrdica

РОМАНТИЗАМ – Петар Петровић Његош ,, Горски вијенац “ GORSKI_VIJENAC

Беанко Радичевић – Песме Pesme_Branko_Radicevic

Ђура Јакшић – Песме PESME_Jaksic

Јован Јовановић Змај – Ђулићи и Ђулићи увеоци Djulici_i_djulici_uveoci

Лаза Костић – Песме Pesme_Kostic

РЕАЛИЗАМ – Милован Глишић – Приповетке – Глава шећера Pripovetke_Milovan_Glisic

Лаза Лазаревић – Приповетке – Ветар Pripovetke_Laza_Lazarevic

Бранислав Нушић – Госпођа министарка

Branislav Nusic – Gospodja ministarka