Припрема за час усмене лектире : ,, Кад су цветале тикве “

У свесци за лектиру сажето одговори на следећа питања:
1. Прикупи занимљивости о животу и раду аутора дела, Драгослава Михаиловића
2. Сачини избор из библиографије о писцу ( у овом случају, довољан је попис свих дела овог писца)
3. Утврди време и место радње у делу. Места хумора у делу?
4. Уочи узбудљива места у делу. Зашто су узбудљива?
5. Издвој најзначајније идеје дела. Спреми се да их образложиш.
6. Анализирај ликове са аспекта директне карактеризације, индиректне, метафоричке.
7. Уочи што више проблема које покреће текст.
8. Одреди места која упућују на размишљање о добру и злу у човеку и животу.
9. Утврди места која упућују на размишљање о човековој судбини и судбини народа.
1о.Утврди лексику дела: жаргонизме, локализме и замени их књижевним речима.
Излагања треба да буду: кратка,језгровита, пуна размишљања, упоређивања, трагања, закључивања,
доживљавања, цитирања.

Да се подсетимо!

Ab love principium ( Од Јупитера почетак – дословно значење) Почнимо са најважнијим!

Најављен и програмом утврђен писмени задатак на нивоу  прве године биће одржан:

09.12.2013. год.  у I-4, I- 2;   10. 12. 2013. у  I- 1, I- 6;    12. 12. 2013. у  I – 3;    17. 12. 2013.  у  I – 7

Тематско подручје – градиво из књижевности

1. Лик Јоне Потапова; Лик Митра ; Лик Бановић  Страхиње

2. Проблемска места у протумаченим делима књижевности:  појединац и незаинтересовани свет ( ,,Туга“);

коцкарска страст, вера против зла, породица – најјачи стуб против невоља (,, Први пут с оцем на јутрење“);

опраштање неверста  ( ,, Бановић Страхиња“)
 Поводом  првог тематског подручја  добијате задатак стваралачког типа.  Применом усвојених чињеница о
лику сажетих моделом карактеризације лика ( директна , индиректна , метафоричка карактеризација) стварате лик конкретизован  вашом маштом.
 Практично   то изгледа овако :  Из књижевног дела  ,, Туга“ сазнајеш  о  Јони Потапову да је стари кочијаш, да је сав бео јер га је прекрио снег, да се пресавио на седишту, не миче се и чека муштерије. ( директна карактеризација – приказан је лик, појава у вези са њим ,понашање). У наведеној карактеризацији  постоје ,, места неодређености“. Твој задатак је да применом карактеризација доградиш лик.
  Други задатак   – тема  захтеваће  да о проблемском месту расправљаш.
Уколико се одлучиш да радиш прву тему , обавезни облик казивања је нарација. Друга тема се брани обликом расправе.

Препоручени линк

преузимање (32)АНТИГОНА  посипа прах по телу мртвог брата , ПолиникаAntigona-vodi-Edipa-iz-Tebe Мит о Едипу: Антигона води слепог оца из ТебеAntigone_And_The_Body_Of_Polynices_-_Project_Gutenberg_eText_14994Антигона је ухваћена на делу. Стражарима признаје да је сахранила брата.Препоручени линк

Прочитај старогрчку трагедију!