ПРВО Е- ИЗДАЊЕ ШКОЛСКОГ ЛИСТА : М Е Д И К А М Е Н Т

ПРВО Е- ИЗДАЊЕ ШКОЛСКОГ ЛИСТА : М Е Д И К А М Е Н Т

Лист ученика средње Медицинске школе, прво е-издање школског листа

Лист припрема и организује, главни и одговорни уредник: Татјана Туцаковић, проф. српског језика и књижевности

Редакциони тим: Анђела Дубљевић, Александра Јоргаћевић, Никола Митровић, Душан Митровић, Михајло Стојичић

Сарадници: аутори чланака

Мај, 2014.

Домаћи филм. ХАСАНАГИНИЦА

Домаћи филм.Хасанагиница Жарко Лаушевић

ХАСАНАГИНИЦА Тајсиhasanaginica1

Прочитај песму ,, Хасанагиница “, проучи презентацију и одговори на следећа питања:

ДА ЛИ ЈЕ ХАСАНАГИНИЦА ЖРТВА ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА?

 1. Представи сажет ток фабуле песме.
 2. Утврди симболику боја/ речи у песми ( уводни део песме,разрада фабуле, други део фабуле песме )
 3. Анализирај врсту и порекло Хасанагиничиног стида. ( Зашто мужу не  одлази у шатор ? )
 4. Како гласи заповест Хасан -аге упућен жени ? Разлози његовог понашања ?
 5. Шта чини Хасанагиница, како се понаша, шта осећа ?
 6. Ко враћа мајку ?
 7. Трећи лик у песми – посредник у добру или злу?
 8. Стихови који илуструју тежак растанак  Хасанагинице и деце? Молба брату ? Молба имотском кадији у писму?
 9. Издвој ситуацију која доказује да се Хасанагиница бори сама са собом?
 10. Мотиви и значења: Мотив заустављања сватова, даривања, смрти ?
 11. Поруке песме?