Eрнест Хемингвеј:,,Старац и море“

Истражи дело. У фабули дела уочи како почиње прича, шта чини средишњи догађај дела и како се завршава прича?

Задаци за тумачење:

  1. Рибари као посебан сој људи Пронађи сегменте дела који илуструју живот рибара .
  2. Лик Сантјага. Физички портрет,симболика очију. Маштања Сантјага и принцип живота. Грч у левој руци и његово значење. Идеја Сантјага о греху? Шта религија значи за Сантјага?
  3. Море и његова значења.Шта симболише море?
  4. Зашто је Сантјаго сањао лавове?
  5. Однос дечака Манолина и Сантјага.
  6. Основни мотиви дела: срећа,борба.лепота,грех ( илустративни примери)
  7. Могуће поруке дела