,, КОРЕНИ“ , Добрица Ћосић

Добрица Ћосић , Корени пдф

Прочитај роман и одговори на следећа питања!

  1.  Која питања отвара дело?  Одакле аутор узима грађу за стварање романа ?
  2.  Шта је тема дела? Који мотив покреће фабулу?
  3. Тип романа?Композиција дела ? Фабуларни ток – централна  збивања сваке главе романа. Мотиви дела.
  4. Технике савременог обликовања романа ( ретроспекција, опис психолошког стања, унутрашњи монолог, асоцијативни принцип) елементарно утврди у делу.

Компаративно саопшти трагику породице Катић и трагику српског народа.

Шта и колико човеку значи порекло? Анализирај животну причу Николе,  причу Аћима, Симкино порекло? Да ли те људи одређују и цене по пореклу ?

Одрицање ради среће и успеха. Вукашинов успех и Аћимово одрицање поводом синова.

Проблем и питања  у вези са наследником. Када се поставља питање , како се развија и решава?

Покушај да илуструјеш породично стабло  и на њему скицираш Аћима жртвеног и насилника, Ђорђа као моћника и јалова човека, Вукашина , представника интелигенције, Симку која се одлучује на прељубу. И , заокружи причу  Николом, који није крвно везан за Катиће .