Контролни задатак – питања

Област испитивања усвојеног знања –  Култура изражавања

1. Како си доживео (-ла) народну приповетку ,,Дјевојка бржа од коња“? Сажето представи лични доживљај приповетке.

2. Искажи своје рефлексије, емоције и расположења поводом изабраног уметничког дела.

3.  Представи лични доживљај лепоте поводом дела: Сунце се дјевојком жени,  Дјевојка бржа од коња.

4.  Уочи универзалне вредности о причи и причању које истиче беседа ,, О причи и причању“ Иве Андрића.

5.  У којим случајевима се употребљава мало слово ? Докажи језичким примерима.

6.  Када се у писању употребљава велико слово?  Наведи све што знаш о употреби великог слова.

7.  Напиши писаним словима следеће називе:

КОНАК КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ , СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, ОКРУЖНИ СУД У НИШУ.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, МУЗЕЈ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ.

8. Допиши властито име Света Гора ( географски појам, манастирска заједница )

а) ____________________ је грчко полуострво  на којем је смештена једна самостална монашка држава на свету _______________.

9. Стави одговарајућу тврдњу :  Т , Ѕ ( коректорски знак за нетачно)

Заменице Ви  и Ваш пишу се великим словом

а) ако се обраћамо већем броју лица ____

б) ако се обраћамо једној особи ___

в) у свим случајевима _____.

10. Подвуци правилно написана властита имена: Трг хероја, Историјски Музеј, Улица кнеза Михаила, Студентски Трг, Пећка патријаршија, Моравска улица, Храм Светога Саве.

11. Стави одговарајуће тврдње : Т, Ѕ

Малим словом се пише

а) реч иза редног броја ___

б) придеви на -ов, -ев, -ин___

в) им. земља, месец, сунце када не означавају небеска тела____

г) придеви на -ски, -чки, -шки, -ни, -њи, -ји___

д) називи који  означавају припадност вери, раси , идеологији ____.

12.  Допиши одговарајуће заменице: Вашу, вашу, Вам, вам

а) Поштована господо,

Добили смо __________ понуду за летњи кошаркашки камп, али _________ не можемо одговорити одмах.

б) Поштовани господине,

Нисмо имали __________ адресу,  па ______  нисмо могли послати позивницу.

Оригинално и успешно прославимо Дан школе!

images (46)images (48) images (47)ВЕСТ(И ) :       Прослава Дана школе одржаће се у сали Дома културе 27.09.   2013.  год.  са  почетком у 13 сати.

Поздравни говор:    Поштовани гости, уважени професори, драги ученици,

ДОБРО ДОШЛИ НА ПРОСЛАВУ ДАНА ШКОЛЕ!

Част је и задовољство да  и ове године својим присуством потврдимо дугогодишњу традицију прославе Дана школе.

У уводном делу програма представиће Вам се драмски кутак школе без зидова. Након драмског наступа ученика прве године , следи оригинални квиз знања. Верујемо да ћемо и ове године покренути необичне импресије у Вама.

ДОБРО ДОШЛИ!

Контролни задатак – питања

andric     Питања у вези са делом ,, О причи и причању“

1. Одреди  повод за настанак беседе .  2. Који изрази прате почетак и свршетак беседе? Коме су упућени? 3. Какав став Андрић заступа  према релацији писац -дело? Чије ставове подржава? Наведи схватања којих се писац сећа са дивљењем и разумевањем. 4. Тежиште Андрићевог разматрања у беседи ? 5. Истражи теме  којима се  писац бави у свом излагању? 5.  Шта писац каже о пореклу приче и причања?  Да ли потреба за причом остаје иста кроз векове?6. Коме прича човек -писац и за кога?  7. Који су циљеви причања? 8. Колико је важно да ли приповедач прича о прошлости или садашњости?  Шта је важније? (слични проблеми и појаве садашњости и прошлости) 9. Објасни значење следећих израза: ,, Морати пливати. Носити идентитет. Бити човек, рођен без свог знања и воље“. 10. Како уметници обликују своје приче; који су начини и поступци обликовања приче? 11. Шта је важније, како је обликована прича или коју поруку нуди аудиторијуму? 12. Шта одређује причу? 13. Докажи тврдњама из дела да свака прича – уметничко дело   има прагматичну улогу, сазнајну, васпитну, образовну и естетичку.  14. Зашто прича не сме да буде затрована мржњом?         15. Коме треба да служи прича?

Домаћи задатак! ппт ПРЕЗЕНТАЦИЈА – О причи и причању

Иво Андрић – О причи  и причањупреузимање (29)images (5)

Инструкције за приступ делу ,, О причи и причању “, Андрићеве беседе приликом примања Нобелове награде

1. Пажљиво прочитај беседу ( пдф   дела је дат у прилогу).

2. Припреми се да након преузете презентације самостално одговориш  на следећа питања:

* Уочи  теме ( питања)  о којима говори уметник у беседи.

* Шта човек постиже причом и причањем? Докажи тврдњама из беседе.

* О коме прича човек и за кога?

* Каква је човекова прошлост и садашњост?  Пронађи пасус беседе који илуструје шта је заједничко свим људима.

* Чиме треба да буде вођена и оплемењена прича? Каква треба да буде?

*  У чему се огледа смисао и сврха уметничког дела и уметности?

ОДГОВОРЕ УНЕСИ У ДНЕВНИК ЧИТАЊА!

Драги моји ученици,

Први месец нашег рада је на измаку. Следи провера усвојеног знања из све три области матерњег језика. Све чињенице, теоријски појмови који су у уској вези са наставном темом: Уметност,књижевност као уметност; Језичке одреднице поводом наставне теме – Језик, битна својства језика; Књижевни језик и раслојавање језика, дијалекти и штокавско наречје и поводом треће области рада – Култура изражавања: употреба великог и малог слова; писани одговори  према темама – Пред једним уметничким делом , Како сам доживео (-ла) народну приповетку ,, Дјевојка бржа коња“. У складу са наведеним, провера усвојеног знања одржаће се у првој недељи октобра. Обновите научено!

Термини провере – израде одговора на контролном задатку

I – 1    04. 10. 2013. год.  петак

I –  2   04. 10. 2013. год. петак

I –  3   02.  10. 2013. год. среда

I –  4   04.  10.  2013. год. петак

I –  6   02.   10.  2013. год. среда

I – 7    03.   10. 2013.  год. четвртак