Лектира : Данте Алигијери ,,ПАКАО“

Припрема за час лектире
Писано одговори на следећа питања
1. СВЕДИ КЉУЧНЕ ПОДАТКЕ О ЖИВОТУ И СТВАРАЛАЧКОМ РАДУ Д.АЛИГИЈЕРИЈА
Током уочавања података истражи Дантеову: а) младост и образовање б) политичку опредељеност као узрок за изгнанство из земље в) инспирацију за настанак Божанствене комедије г) дела која је створио д) на којем језику је писао.
2. УТВРДИ СТРУКТУРУ БОЖАНСТВЕНЕ КОМЕДИЈЕ
Број на коме је базирана структура? Називе приповедних целина? Лице које приповеда догађаје? Врсту стиха којим су опевани атмосфера, амбијент и јунаци епа? Први наслов дела?
3. ПАКАО, ДРУГИ КРУГ, ПЕТО ПЕВАЊЕ -ФРАНЧЕСКА И ПАОЛО
Амбијент и атмосфера -Опиши са што више детаља пакао другог круга.
ПУТНИЦИ -Ко су путници и како се налазе у овом кругу? Ко је чувар другог круга? Како се понаша према Дантеу?
,,СТАНОВНИЦИ“ 2. круга ( јунаци литературе ,мита и легенде)?
4. ЉУБАВНИЧКИ ПАР: ФРАНЧЕСКА И ПАОЛО – Тумачење односа
Понашање Франческе , Паола и Дантеа током сусрета – Ко прича судбину грешне љубави? Ко плаче? Како Данте доживљава љубавничку исповест?
Запиши стихове који показују како је љубавнички пар згрешио.Стихове који најпотресније говоре о љубавничкој вечној, дубокој патњи. Која казна је намењена грешницима?
5. АЛЕГОРИЈСКО ЗНАЧЕЊЕ ПЕТОГ ПЕВАЊА
Поред буквалног значења певања постоји још једно – ПРЕНЕСЕНО!
Које је алегоријско значење Франческине и Паолове судбине?

За ученике који су прочитали дело у целини
1. ИМЕНУЈТЕ ,,СТАНОВНИКЕ“ -ГРЕШНИКЕ СВАКОГ КРУГА.
2. ПРОНАЂИТЕ КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ДЕТАЉЕ КОЈИ СЛИКАЈУ АМБИЈЕНТ И АТМОСФЕРУ СВАКОГ КРУГА.
3. ЗАКЉУЧИТЕ КАКО СУ КАЖЊЕНИ ГРЕШНИЦИ.

13 ŽIVOTNIH FRAZA GABRIJELA MARKESA-IN MEMORIAM

13 ŽIVOTNIH FRAZA GABRIJELA MARKESA-IN MEMORIAMapr191.  Volim te ne zbog toga šta si ti, već zbog toga šta sam ja kad sam pored tebe.2.  Nijedna osoba ne zaslužuje tvoje suze, a ona koja ih zaslužuje neće te nikada rasplakati.3.  Ako te neko ne voli onoliko koliko bi ti željela, to ne znači da te ne voli cijelim svojim bićem.4.  Pravi prijatelj je onaj koji te drži za ruku, a istovremeno ti dira srce.5.  Najgori način da ti neko nedostaje je da sjediš pored njega i znaš da ga nikada nećeš imati.6.  Nikada nemoj prestati da se smiješ, čak ni kada si tužna. Neko će se možda zaljubiti baš u tvoj osmijeh.7.  Za nekoga si još samo jedna osoba na svijetu, a za nekoga si cijeli svijet.8.  Nemoj provoditi vrijeme sa nekim kome nije stalo da provodi vrijeme sa tobom.9.  Možda Bog želi da upoznaš mnogo pogrešnih ljudi prije nego što upoznaš onog pravog i na tome ćeš mu, kad se to bude desilo, biti zahvalna.10.  Ne plači zato što se završilo. Raduj se zato što se dogodilo.11.  Uvijek će biti ljudi koji će te povrijediti. Nastavi da vjeruješ, samo budi opreznija.12.  Postani bolja osoba i budi sigurna da znaš ko si prije nego što sretneš nekog novog, i nadaj se da ta osoba zna ko si ti.13.  Ne opiri se toliko. Najbolje stvari se dešavaju onda kada ih ne očekuješ.ZAPAMTI – NIŠTA SE NE DEŠAVA BEZ RAZLOGAŽivot je poput priče, nije važno koliko je dug, već koliko je dobar. Ono što je prošlo, više ne postoji, ono što će biti, još nije došlo. Postoji samo jedna tačka u kojoj se sastaju i prošlo i buduće.U TOJ TAČKI CIJELI JE TVOJ ŽIVOT.ISKORISTI JE.Gabrijel Garsija MarkesIzvor:http://www.mudremisli.com/2011/01/13-zivotnih-fraza-2/

преко 13 ŽIVOTNIH FRAZA GABRIJELA MARKESA-IN MEMORIAM.

НАСТАВНА ТЕМА:ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА У ЕВРОПИ

1. Хуманизам и ренесанса у Европи ( појам, одлике, главни представници у књижевности, књижевни родови и врсте) Извор за читање – Читанка, М. Павловић , стр.184-190
Препоручујем ППТ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ за лакше схватање периода на преласку из средњега у нови век.renesansa1
2. Франческо Петрарка : Канцонијер ( прилог изабраних сонета у Читанци – тумачење сонета)
Утврђујемо непосредну инспирацију за настанак дела… Први сусрет песника и лепе Лауре на Велики петак, у авињонској цркви Свете Кларе,6.априла 1327. године
Структуру збирке. .. Сонети За живота госпе Лауре , После смрти госпе Лауре. Чија је жена била ,,госпа
Лаура“?
Именујемо песничке слике сонета према расположењима и осећањима која у њима преовладавају.
Одреди број сонета према називу песничке слике: ИДЕАЛНА ЖЕНА , ЉУБАВНИ ЈАДИ, ЉУБАВ НА ПРВИ ПОГЛЕД;
ДРАГА У СНУ, НИШТАВНОСТ И ОБЕЗЛИЧЕНОСТ БЕЗ ЖЕНЕ, ИЛУЗОРНА ОВОЗЕМАЉСКА СРЕЋА.medrom0928petrarchlaura

Откријмо мотиве сонета, именујмо их. Протумачимо улогу мотива сна за песникову душу , али и мотива природе. Пронађимо сонет противречних осећања и расположења. Под којим бројем се крије ?
Идемо даље! У каквом су односу стваралаштво песника и љубав? Продуктивном или рушилачком енергијом уништавају песму – риме? Зашто се песник осећа странцем у својој средини ?

Пронађи конкретне стихове који доказују да су љубав,лепота и постојање пролазни.
Стихове који показују Петраркин кодекс лепоте идеалне жене. Стихове Петраркиног кодекса осећања.

3. Мигел де Сервантес : Дон Кихот (тумачење одломка романа)
Извор за читање: Читанка, стр. 213 -21912107
МОТИВАЦИОНИ ПРИСТУП ДЕЛУ – Одговори на следећа питања у вези са темом: Свет маште и стварни свет
Напиши кратак есеј!
Када маштам? Како то чиним? Отворених очију и пуног срца или затворених очију слично стању пре сна?
Шта видим у свету који није стваран? Очекујем ли да ми машта помогне у решавању свакодневних ситуација?
Колико дозвољавам машти да ме удаљи од стварног света? Јесам ли умерени маштар или занесењак?
Како доживљавам стварни свет? Какви су моји ,,судари“ са људима? Комични, трагични, трагикомични, реални?
Када је машта штетна, а стварност тешка?

ПИТАЊА ЗА ТУМАЧЕЊЕ ОДЛОМКА РОМАНА ,,ДОН КИХОТ “

1. Прочитај осмо поглавље романа , Читанка, стр. 213 – 218.
2. Уочи места одломка која показују да Дон Кихот одбија да прихвати стварност животне свакодневице.
3. Прокоментариши понашање Дон Кихота приликом сусрета са ветрењачама.
4. Формулиши из наведеног коментара животни принцип Дон Кихота. Како он гласи?
5. Докажи примерима из текста да Дон Кихот појаве, људе и предмете прилагођава свом животном принципу.
6. Одреди карактере и гледишта Дон Кихота и Санча Панса.
Образложи своја тврђења одговарајућим примерима из текста.
7. Шта омогућава уметничка улога контраста у приказиваљу ликова двојице јунака?
8. Знаш ли шта је пародија? Где је изражен пародијски ефекат?
9. Према свом доживљају другачије заврши осмо поглавље.

,, РАД СВЕ ПОБЕЂУЈЕ “

Победимо све слабости људске : лењост, завист, похлепу ,гордост, себичност И КРЕНИМО НА ПОСАО.
НАСТАВНА ТЕМА:ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА У ЕВРОПИ.[slideshare id=26888261&doc=dantepakao-131005062114-phpapp02&type=d
Лектира коју треба да прочиташ док си на пролећном распусту – Д. Алигијери ,,Пакао “.
Користи линк. http://www.tvorac-grada.com , отвори поље Библиотека и тражи књигу за читање.

Један од могућих приступа песми : ,, Ропство Јанковић Стојана “

Тумачићемо песму посредством нивоа песмеСликаСлика

Ниво препознавања епског света : 1. Који ликови чине  епски свет дела ,, Ропство Јанковић Стојана “? 2. Где су смештена збивања у песми? 3.  О којем  догађају говори песма?

Свесна репродукција песме : 1. Одредите сижејне  целине у песми. Сижејне целине = распоред догађаја у делу

Посматрање света песме  –  Размена мишљења  –  Стваралачка примена : 1. Са  којим проблемима се суочава  Стојан  својим повратком ?

 2. Шта је сазнао из сусрета са мајком? Како мајка доживљава снаху Јелу? Пронађи речи – синтагме – метафоре које илуструју мајчин доживљај снахе Јеле. 

1. Како Стојан решава породични проблем?  Пронађи алузивни  говор којим  се Стојан обраћа жени. Објасни значење алузија.

Жена је схватила поруку , одвојила се од  ручног девера и брзо  отрчала Стојановој сестри да јој  јави радосну вест. Сватови су стали и гледали како сестра брату трчи у загрљај.  2. Којим питањем су сватови прекинули братску љубав? 3. Стојан је вешто решио и њихов захтев. 3. Пронађи стихове и докажи мудру одлуку Стојана Јанковића.

Истраживање песме – стваралачки задатак 

Јунаштво у овој песми је удружено са снажним породичним осећањем. Пронађите епска места која доказују наведену тврдњу.

Да ли су то следећа епска места:  – брат и сестра после девет година, – мајка и син : ,,мајка те је већ заборавила “ ?

Како се завршава песма? Стојанова мајка умире од радости или од бола ? 

На које поруке те упућује песма ?