Лектира: Ана Карењина, Л.Н. Толстој

Разговор о аутору дела и најважнијим збивањима у делу

Пронађи најважније податке о аутору дела, Л. Н.Толстоју.

У свесци за лектиру упиши одговоре који се односе на следећа питања.

Испиши своје најважније утиске и мисли поводом прочитаног дела.

Подсети се , где Ана упознаје Вронског први пут?

Какав став према Ани има мајка Вронског?

За који брачни пар у роману се везује следећа карактеристика: обоје су искрени и наивни као људи.

Ко посећује Ану и Вронског док бораве на селу?

Где путују Ана и Вронски, а где борави Кити?

Ана и Вронски су се сукобили око заједничког одласка, где?

Зашто је Доли желела да се разведе од Стиве?

Када је Ана признала мужу да га не воли?

Ко изговара реченицу : ,, Живот има несумњиви смисао добра који ја имам власт да унесем у њега“?

КЊИЖЕВНИ ЖАНР ДЕЛА

Закључи тематско-мотивску структуру романа. Који мотиви су доминантни у делу? Утврди основне теме.

ЛОКЛИЗАЦИЈА ДЕЛА

Где се одвија радња романа, на којим просторима, у којем времену?

ФАБУЛА ДЕЛА

Да ли и како смењују фабуларни токови у делу? Пронађи смену фабуларних токова и докажи их сопственим излагањем.

ОБЛИЦИ КАЗИВАЊА

Наведи облике казивања који су заступљени у делу. Издвој оне који су ти најзанимљивији. Спреми се да их самостално представиш. Шта си из њих сазано о ликовима, научио или потврдио о животу?

КОМПОЗИЦИЈА РОМАНА

Знаш ли шта означава термин: прстенаста композиција романа? Пробај да је докажеш делом -ситуацијама?

Наставак приступа делу, следи…

  • 2.Час ИСПИТИВАЊЕ КРИВИЦЕ И КАЗНЕ РОМАНУ
  • Анализирамо љубавни троугао :Карењин – Ана – Вронски
  • У чему се огледа Анина кривица? Своје закључке потврди ситуацијама и појединостима. Шта је њена казна?
  • Одреди кривицу Вронског? Докажи је односима према Кити; Ани и самом себи.
  • Шта је његова казна?
  • Зашто је крив Карењин ? Како је и да ли је кажњен? Спреми се за аргументовано излагање.

Које казне одобраваш или оправдаваш, против којих се буниш? Шта би ти учинио (-ла) у таквим ситуацијама?

3. час Анализа ликова и идеја дела