ЛЕКТИРА: ,, Мост на Жепи “, Иво Андрић

Мост на Жепи
ИВО АНДРИЋ ( 1892 – 1975)

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС: ЛЕКТИРА – МОСТ НА ЖЕПИ

1.Час У оквиру радног задатка ,,Доживљај дела“ испитај узбудљива места у делу.

Дозвољено је да их представиш записивањем својих образлагања, али и цитатима.

Осврни се и на остала запажања поводом дела! Одговори на следећа питања:

  • Зашто се неимар након обављеног посла не задржава у селу, не говори ништа о послу, чак и не погледа мост? Посматрач, Селим, зачуђен је неимаревим понашањем, зашто?
  • Зашто везир прецртава хронограм, али и натпис,, У ћутању је сигурност “? Зашто је одлучио да мост остане без имена и знака?
  • Шта за обојицу – неимара и везира значи мост?
  • Како је приповедач сазнао историју о мосту?

КОМПОЗИЦИЈА ДЕЛА

Експозиција дела : Везир размишља да подигне мост и помогне село Жепу овим чином; Заплет: Унајмио је неимара , Италијана; почињу радови; Кулминација : Петнаест дана пре Митровдана разви се истесани зид од камена. Половином лета појавио се мост висок и бео, сведен на један лук, од стене до стене; Перипетија: Молба чувеног цариградског стихотворца везиру; везир прецртава хронограм , један део повеље, али и девизу.Расплет : Остао је мост без имена и знака.

  • Шта чини предмет ове приче? Пронађи приповедне слике које доказују предметност дела.
  • Протумачи симбол моста у делу. Прати следећа значења моста!
  • МОСТ ЈЕ СЛОБОДА, КОРИСНОСТ, ЉУБАВ, СЛОБОДА, СПАЈАЊЕ- ВЕЗА,ЛЕПОТА.
  • Уочи мисли из дела које ова значења рефлектују. Спреми се да их критички вреднујеш.

2. час Анализа ликова

ВЕЗИР 1. Како изгледа Ибрахим Јусуф? 2. Којем друштвеном слоју припада?Какав је човек ( оцена његовог морала према поступцима и понашању)Које црте чине његов емотивни свет? Интелектуални ставови?

ИТАЛИЈАН 1. Како изгледа неимар? Иста питања,

Поруке дела. Осмисли оне идеје које су последица посматрања веза : Мост -лепота

Мост – спајање Мост – трајање Мост – градитељ Мост – слобода