НАСТАВНА ТЕМА:ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА У ЕВРОПИ

1. Хуманизам и ренесанса у Европи ( појам, одлике, главни представници у књижевности, књижевни родови и врсте) Извор за читање – Читанка, М. Павловић , стр.184-190
Препоручујем ППТ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ за лакше схватање периода на преласку из средњега у нови век.renesansa1
2. Франческо Петрарка : Канцонијер ( прилог изабраних сонета у Читанци – тумачење сонета)
Утврђујемо непосредну инспирацију за настанак дела… Први сусрет песника и лепе Лауре на Велики петак, у авињонској цркви Свете Кларе,6.априла 1327. године
Структуру збирке. .. Сонети За живота госпе Лауре , После смрти госпе Лауре. Чија је жена била ,,госпа
Лаура“?
Именујемо песничке слике сонета према расположењима и осећањима која у њима преовладавају.
Одреди број сонета према називу песничке слике: ИДЕАЛНА ЖЕНА , ЉУБАВНИ ЈАДИ, ЉУБАВ НА ПРВИ ПОГЛЕД;
ДРАГА У СНУ, НИШТАВНОСТ И ОБЕЗЛИЧЕНОСТ БЕЗ ЖЕНЕ, ИЛУЗОРНА ОВОЗЕМАЉСКА СРЕЋА.medrom0928petrarchlaura

Откријмо мотиве сонета, именујмо их. Протумачимо улогу мотива сна за песникову душу , али и мотива природе. Пронађимо сонет противречних осећања и расположења. Под којим бројем се крије ?
Идемо даље! У каквом су односу стваралаштво песника и љубав? Продуктивном или рушилачком енергијом уништавају песму – риме? Зашто се песник осећа странцем у својој средини ?

Пронађи конкретне стихове који доказују да су љубав,лепота и постојање пролазни.
Стихове који показују Петраркин кодекс лепоте идеалне жене. Стихове Петраркиног кодекса осећања.

3. Мигел де Сервантес : Дон Кихот (тумачење одломка романа)
Извор за читање: Читанка, стр. 213 -21912107
МОТИВАЦИОНИ ПРИСТУП ДЕЛУ – Одговори на следећа питања у вези са темом: Свет маште и стварни свет
Напиши кратак есеј!
Када маштам? Како то чиним? Отворених очију и пуног срца или затворених очију слично стању пре сна?
Шта видим у свету који није стваран? Очекујем ли да ми машта помогне у решавању свакодневних ситуација?
Колико дозвољавам машти да ме удаљи од стварног света? Јесам ли умерени маштар или занесењак?
Како доживљавам стварни свет? Какви су моји ,,судари“ са људима? Комични, трагични, трагикомични, реални?
Када је машта штетна, а стварност тешка?

ПИТАЊА ЗА ТУМАЧЕЊЕ ОДЛОМКА РОМАНА ,,ДОН КИХОТ “

1. Прочитај осмо поглавље романа , Читанка, стр. 213 – 218.
2. Уочи места одломка која показују да Дон Кихот одбија да прихвати стварност животне свакодневице.
3. Прокоментариши понашање Дон Кихота приликом сусрета са ветрењачама.
4. Формулиши из наведеног коментара животни принцип Дон Кихота. Како он гласи?
5. Докажи примерима из текста да Дон Кихот појаве, људе и предмете прилагођава свом животном принципу.
6. Одреди карактере и гледишта Дон Кихота и Санча Панса.
Образложи своја тврђења одговарајућим примерима из текста.
7. Шта омогућава уметничка улога контраста у приказиваљу ликова двојице јунака?
8. Знаш ли шта је пародија? Где је изражен пародијски ефекат?
9. Према свом доживљају другачије заврши осмо поглавље.