Учествуј у анкети!

 Коректно  и искрено одговори на питања. Оцени досадашње часове. Процени ваљаност веб садржаја у настави. Изрази свој суд о примени мапе ума и ппт презентација . Сугериши нове облике рада. КРИТИКУЈ И УЖИВАЈ У РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ!!!  Буди безбрижан, анкета је анонимна. ПОЗДРАВЉАМ

СВЕ УЧЕСНИКЕ АНКЕТЕ. ХВАЛИМ СВЕ ИСКРЕНЕ, ОБЈЕКТИВНЕ И ХРАБРЕ. САМО НАПРЕД !

СЛОЈЕВИТА СТРУКТУРА КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА

Задатак:  Прочитај из Читанке  текст: Слојевита структура књижевног дела ( стр. 19 -20)

  1. Концепт усвојених теоријских појмова унеси у Дневник читања.
  2. Информативно  и доживљајно прочитај  народну лирску песму ,, Лијепи Иве “.
  3. Читањем са белешкама. тзв. истраживачким читањем, примени слојеве књижевног дела током анализе песмеСлика.
  4. Забележи прочитано, протумачено у Дневник читања. 
  5. Твој задатак је : АНАЛИЗА ПЕСМЕ ,,ЛИЈЕПИ ИВЕ “ ПРИМЕНОМ СЛОЈЕВИТЕ СТРУКТУРЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА!

Како написати писмени задатак ?

1.Задатак : Рашчлани задату тему на два елемента – Предмет теме (материја о којој пишеш), Тежиште теме ( смисао одговора за којим трагаш)

2.Задатак: Поштуј облик израде одговора: нарација или осећајно размишљање, дескрипција , расправа, есеј.

3.Задатак: Форма одговора подразумева да поштујеш правило наглашавања тематских целина ( истицање увода, разраде и закључка) као и подређених пасуса одговарајуће целинe.

4.Задатак: Води рачуна о три начела током израде одговора: 1.начело јединства= читав састав говори о теми, у свим својим деловима, одн.одговара на  материју и тежиште теме; 2. начело равномерности = захтева да свакој мисли у саставу  буде посвећено онолико места колико њена важност захтева. Шира мисао то је главна мисао у теми .Њој ћеш посветити писани састав. Остале мисли  у уској вези са широм мишљу су изведене мисли. Неке су шире и њима ћеш посветити неколико параграфа. Друга је ужа и обухвата  две – три  истородне мисли ,њој ћеш посветити један параграф.Све тако смањујеш простор док не дођеш до  најуже уопштавајуће мисли, до мисли једног параграфа, коју и развијаш само у једном параграфу. 3. начело  прогресивности = састоји се у томе да твоја мисао стално напредује, да прелазиш на све нове и нове степене и да се  приближаваш  потпуном одговору на тему.

5. Задатак: Сачини план израде одговора

6. Задатак:  Увек имај на уму: Увод је одговор на предмет теме. Чини га згодан приступ материји. То може бити неки цитат, снажна емоција или необична а смислена мисао . Уводом треба да заинтересујеш читаоца за предмет твог излагања. Разрада је анализа тежишта. Она  је одговор на тему. У писаном плану израде  њу треба да чине:  пр. тема: Моји порази и победе

I   Формулација одељка – Сећам ли се свих својих пораза и победа ?

1. Формулација пододељка –  Порази су магловити, а победа се јасно сећам

а) Формулација параграфа – Моји порази? ( црвени образи – непријатна ситуација, прва недовољна оцена , разочарање због симпатије… све врло магловито)

б) Формулација параграфа – Моје победе ,кристално лепе  , сјајне, јасне(издвојиш сећања у вези са победама)

2.  Формулација пододељка – Какви су данас моји порази и победе?

а) Формулација параграфа – Неки су тако тешки, огромни порази да их моја леђа тешко носе(представиш како, зашто ,кад)

б) Формулација параграфа – Победе су слатке, чувају ме! (опишеш их појединостима)

II  Формулација одељка  – Јесу ли ме нечему научиле победе, ојачали порази?

1. Формулација пододељка  – Чему су ме научили?

а) Формулација параграфа –  Истрајности, стрпљењу, борбености?

б)  Формулација параграфа –  Скромности, увиђавности; и кад сам најбоља останем човек ( поводом победа)

2. Формулација  пододељка –  Када размишљам о победама и поразима?

а) Формулација параграфа – Можда јесу то тренуци када имам  осећај већ виђеног?

б) Формулација параграфа –  Или  разговори  са пријатељима  ?

3.  Формулација пододељка-  Како би да доживљавам само победе или поразе?

а) Формулација параграфа – Живот би био досадан.

Број одељака,пододељака и параграфа зависи од  теме, и од богатства материјала који су у стању да прикупиш, као и од твоје посматрачке и логичке способности.

7. Задатак: Закључак је завршни суд  о теми! Не сме бити понављања истих мисли и реченица из разраде.

Писмени задатак

Писмени задатакПрипрема за први писмени задатак

Истражите  представљена два елемента теме!

( Елементи тема су различити,примерени су одељењима. Прати распоред елемената према одељењима.)

I-1   Предмет теме: Машта    Тежиште: Сопствени закон ( занимљива игра духа, слобода, важнија од знања)

I -1  Предмет теме: Реч(и)    Тежиште: Право време ( важан тренутак,  осећање тријумфа, истина)

I -2  Предмет теме: Сањалица( сањар)  Тежиште: Волети ( прихватати, обожавати, разумети, дивити се самом себи)

I – 2  Предмет теме:  Невоља (несрећа, лоше искуство, пораз) Тежиште: Учити човека (сазнавати, схватити, оправдати, разумети)

I -3   Предмет теме: Моје срце  Тежиште: Љубав ( борити се , гласати, подржавати, живети)

I -3   Предмет теме: Уметност    Тежиште: Грубост света ( неподношљивост, тешкоће, неразумевање)

I – 4  Предмет теме: Читање     Тежиште: Упознавање ( света, себе, природе, других култура)

I –  4 Предмет теме:  Лепота    Тежиште: Осмех ( загрљај, сусрет, мисао, дечја игра)

I  –  6 Предмет теме: Путовања  Тежиште: Нови свет ( други живот, обиље културе; другачији људи)

I – 6  Предмет теме:  Истина   Тежиште : Доживљај ( удаљавање од истине -бол или срећа)

I – 7  Предмет теме: Јесен   Тежиште: Слика ( мириси,боје и звуци)

I – 7  Предмет теме : Лепота  Тежиште: Жудња ( свевременска, док је света  и века)