МОЛИЈЕР : Т В Р Д И Ц А

Слика Оживљавање драмских призора;Драматизација сцена којима започиње комедиографски заплет

1. час  Задатак одељењу: Читање , доживљавање, истраживање одломака

Прочитај одломке из Читанке (стр. 248 -254). Размисли, да ли наведене драмске ситуације васпитавају читаоца или поучавају.

 1.У којем од призора је дат основни проблем драмског јунака? Који призор доноси изненађење?

 2. Ко је главни јунак издвојених призора? Протумачи лик и карактерне особине ХАРПАГОНА.

 3. Из сусрета са другим ликовима у сценама  утврди Харпагонове мане узрокаване тврдичлуком.

4. Зашто је Харпагон смешан? Објасни комику која проистиче из  Харпагонових мана.

5. Како Молијер васпитава читаоце? Које особине критикује у Харпагону?

Задатак ученицима – драмским ствараоцима

Први драмски пар : Одредите ко ће тумачити улогу Харпагона, ко улогу Ла Флеша. Прочитајте неколико пута дату сцену: Први чин, призор трећи. Својски се потрудите да текст научите напамет, да поштујете дидаскалије и  да својом глумом оживите лик.

Други трио: Одредите ко ће тумачити  лик Елизе, Харпагона, Клеанта. Прочитајте драмску ситуацију неколико пута: Први чин, призор четврти. Научите свој текст. Поштујте  дидаскалије и својим наступом право оживите ликове.