План припреме , читања и тумачења дела школске 2019/2020.https://www.slideserve.com/tatjanatucakovic/8382357-powerpoint-ppt-presentation

Презентација коју треба да отвориш како би се упознао/ -ла са свим садржајима који те очекују у трећем разреду шк.2019/2020.

https://www.slideserve.com/tatjanatucakovic/8382357-powerpoint-ppt-presentation