Припрема за Матурски испит

Прилог тема из градива

Теме су распоређене према  књижевним епохама и правцима унутар разреда на којем је проучавано књижевно дело.

I разред

Српске народне епске песме : Кнежева вечера, Бановић Страхиња, Хасанагиница

( Наведене песме представљају предмет рада , материју која ће бити постављена на писменом задатку)

Тежиште је на следећим речима : Јунаци и маске

Српска средњовековна књижевност: Сава Немањић ,, Житије св. Симеона“

Тежиште:Поуке Немање сину

Ренесанса у Европи :В. Шекспир ,  ,, Ромео и Јулија“,  ,,Хамлет“

Тежиште. Љубав и трагика

 

II разред

 

Европски романтизам: ,, Евгеније Оњегин“,  ,, Цигани“, А.С.Пушкин

,,Чајлд Харолд“ Џ.Бајрон    Тежиште: Романтичарски јунаци

Европски реализам:,, Ана Карењина“ Л. Н.Толстој       Тежиште: Отпор према животу

Српски реализам: М.Глишић ,, Глава шећера“, Р.Домановић  ,, Данга“   Тежиште: Сатира и иронија друштва

Српски романтизам:  Ј.Ј. Змај.,, Ђулићи и Ђулићи увеоци“,   Л.Костић   ,,Santa Maria della Salute“, ,, Међу јавом  и мед сном“  Б.Радичевић ,, Ђачки растанак “

Тежиште: Занос српског песништва

 

III   разред

Српска модерна : Б.Станковић ,, Нечиста крв“,  ,, Коштана“

Тежиште: Болест, љубав и чежња

IV разред

Европска савремена књижевност

Албер Ками ,, Странац“ , Ф.М. Достојевски ,, Злочин и казна “

Тежиште: Апсурдни јунак  у апсурдном свету

Савремена српска књижевност

И.Андрић ,, Проклета авлија “, М. Селимовић,, Дервиш  и смрт “, Д.Ћосић,, Корени“

Тежиште : Победници и губитници

ТЕМЕ ИЗ ЖИВОТА

Тежишне речи тема: ограниченост трајања,  радост,  љубав – илузија,  истина – неистина , љубав,  губитак ,  питања – важни људи.

 

 

 

САВРЕМЕНА СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ

ДЕРВИШ И СМРТ, МЕША СЕЛИМОВИЋdervis_i_smrt-%d0%bf%d0%b4%d1%84

mesa_selimovic6

МЕХМЕД МЕША СЕЛИМОВИЋ ( 1910 – 1982 )

Проучавање књижевног дела  и података о животу и раду аутора

  1. ЧАС    1. Које искуство писца је подстакло стварање романа ,, Дервиш и смрт “?
  2. НАСЛОВ ДЕЛА – Објасни,како схваташ назив дела.
  3. ЛИРСКА , ЕПСКА И ДРАМСКА ПЕРСПЕКТИВА У ДЕЛУ!
  4. ТИП РОМАНА , КОМПОЗИЦИЈА ДЕЛА?
  5. НЕПОЗНАТЕ РЕЧИ И ОБЈАШЊЕЊА.

 

2. ЧАС

 

ИСПОВЕСТ ГЛАВНОГ ЈУНАКА.  Ко прича  причу о дервишу и смрти ? Да ли су класификације наратора о себи ,, сведок, судија и оптужени“ оправдане? Докажи их детаљима из дела.

АХМЕД НУРУДИН.   Вера и дервишки ред обликују  карактер Нурудина. Како? Шта је сматрао  својим дужностима? Када губи своју присебност? Постаје бунтован и шта предузима?

ВЛАСТ И НАСИЉЕ.  Ко су носиоци власти? Кога кажњава власт, кога штити? Којим се методама служи? Када се Ахмед ослобађа заблуде да је власт дата од Бога? А шта чини када је и сам постао власт?

ЗЛО И ДОБРО У СВЕТУ РОМАНА.  Уочи однос врлина и мана у људима анализирајући три важна лика : Ахмеда , Хасана и Мулу Јусуфа. Пронађи дешавања у делу која потврђују  да је Ахмед бојажљив, покоран, неодлучан. Те, Хасан  – слободоуман, човекољубив, предузимљив.

А Мула  Јусуф – лицемеран, богохулник, издајник.

МОТИВИ ДЕТИЊСТВА И СРЕЋЕ

,, ГДЕ СУ ЗЛАТНЕ ПТИЦЕ ЉУДСКИХ СНОВА, ПРЕКО КОЈИХ СЕ ТО БЕЗБРОЈНИХ МОРА И ВРЛЕТНИХ ПЛАНИНА ДО ЊИХ ДОЛАЗИ“?

Кад се Ахмед сећа свог детињства? Чему је супротстављено ? Какву симболику има чежња за златном птицом?

МИСЛИ ИЗ ДЕЛА – УНИВЕРЗАЛНА ЗНАЧЕЊА О ЖИВОТУ И СМРТИ.

Пронађи и запиши  мисли  о:  Смрти, страху од непознатог, опасности,  познавању другог бића, о мољењу  људи, насиљу, реду, моралу и животу, правди и неправди, успеху  и мржњи, чудним људима, страху и немоћи.

 

ОДГОВОРЕ УНЕСИ  ПИСАНОМ ФОРМОМ У ДНЕВНИК ЧИТАЊА!!!