Лутка изазов или Камена успаванка?

Веома инспиративно делује приказ Лутка изазов . Ипак , предност дајем песми Стевана Раичковића,, Камена успаванка “.Разлог је је једноставан. С. Раичковић је још у прошлом веку , педесетих година ,  позвао  све живо и неживо на вечни сан. Императивно обраћање свету : ,, Успавајте се , Зарастисте, Заустави се “ је корен Лутка изазову. Уметник више  и боље види од нас , обичних људи. Тако је и много пре Лутка изазова , уметник позвао људе( добре, горке, заљубљене, занесене), мостове, воде, биљке да се успавају, зауставе. Остану таквим какви јесу. У оном облику који носе, у ситуацији у којој су се нашли. И мирују.Не, није их позвао у смрт. Напротив, заустављањем,  песник слави лепоту тренутка . Лепоту живота! Позива све на вечни сан и тако налази решење против трошности, опадања , рушења и смрти.

Те, уколико не успемо да пронађемо поенту коју нуди Лутка изазов,сасвим сигурно је налазимо исказану у Каменој упаванци. Позив на вечни сан је слављење лепоте тренутака живота.

ОБНАВЉАЊЕ ГРАДИВА : Проучавање књижевног дела

Питања:

  1. Како се проучава књижевно дело ?  Зашто је отвореност једна од основних одлика књижевног дела?
  2. Шта говори Исидора Секулић у одломку есеја,, О култури “? Наведи пример који потврђују  ставове И. Секулић о снази читања?
  3. Који падежи чине падежни систем ? Најважнији предлози падежа ?
  4. Која књижевна дела се истичу поетиком уметничког стварања? Шта у њима тврде аутори?
  5. Зашто се говори о слојевитој структури књижевног дела ? Шта је чини, који слојеви?
  6. Именуј називе следећих израза: с обзиром на, без обзира на, у циљу, зависно од, захваљујући.
  7. Како се писац односи према делу, како према сопственом стварању? Користи одломак есеја ,, Разговор са Гојом?
  8. Анализирај песму Васка Попе,, Каленић“.
  9. Који искази се истичу  животном истином и мудрошћу у  одломку романа ,, Прољећа Ивана Галеба “?
  10. Ко је Иван Галеб? Каква је природа овог  јунака?

Ово су само припремна питања. Не значи да ће иста бити на писаној провери!!!