Растко Петровић:,, Људи говоре“

rastko-petrovicLjudi_govore

Настанак дела ,, Људи говоре “

 1. Како је настало дело ? Одговор документуј  уводном ауторовом белешком.
 2. Шта тврди књижевна критика о делу?

 

Одлике дела

 1. Да ли постоје  описи пејзажа? Колико су учестали ?
 2. Облици казивања ? Најзаступљенији?
 3. О којем простору приповеда аутор, којој нацији ? Зашто се определио за такав приступ  ?

Композиција дела

 1. Прати редослед дијалога у делу – прва композициона целина
 • наратор – огарављени човек
 • наратор – људи на степеницама
 • наратор -зидар
 • наратор – крчмар, људи у гостионици
 • наратор – Пипо                  Сазнајеш шта људи говоре, шта је сазнао наратор .

2. Шта то људи говоре ?

3.  Закључи нараторове импресије о људима у крчми ,  раду пчела ,  осећању огромности, стварности и машти  стваралачкој, познанству. ( стр. 54, 60 )

Друга композициона целина

Након десет месеци наратор је опет на острву, шта овом приликом људи говоре ?

Трећа композициона целина

1.  Који мотиви чине трећи део књиге?

2. Где се налази путник – наратор ?

3. Шта посматра ?  Шта је закључио  о природи , животу, везама макро и микросвета ?

4. Ко прекида тишину ноћи ? Како је описан крик? Шта симболише рађање детета?

5. Одреди животни став  наратора о животу .

О ликовима – Пипо и Ивона

Ко је Пипо ? Зашто ја најнесрећнији  становник  острва ? Претпостави узрок Пипове болести ?

Шта сугерише Пипов опоравак ? Илуструј  Пипов  несрећни живот одељком из дела.

Ко је Ивона ? Која је њена несрећа ? Какав би живот прихватила ?  Да ли је свесна узрока свог промашеног живота ?  Пронађи мисли које илуструју  Ивонин живот . Као  и  импресију коју

је изговорио писац о њој.

Универзалност порука које роман шаље?

 

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК

Освежи сећања о приповедним епизодама које се односе на следеће ликове романа ,, На Дрини ћуприја“. Припреми се за самостално излагање на часу.

 • Федунова и Ћорканова  опасна игра на мосту
 • Лотикина и Јеленкина брижност и оштроумност
 • Ђавољи дукат – Милан Гласинчанин, Баус Гаон
 • Алихоџа Мутевелић и Шемсибег Бранковић
 • Аустријска окупацијска власт  и промене у касаби ( политичке, урбанистичке, културне)