Припрема за тест

Област испитивања: Народна књижевност

Подсети се : Зашто Хасан-ага тера жену из куће? Ко су јунаци епских песама?  Да ли су Анђелијине речи Богдану – просте, људске,надмоћне? Зашто? Знаш ли да објасниш разлику између историјске и епске истине  песмом ,,Кнежева вечера“?Како се осећа када Кулин капетана после сазнања о детаљној погибији турских војника? Пронађи метафоре у песми “ Ропство Јанковић Стојана“. Коме кнез Лазар наздравља и како? Колико порука можеш да сведеш из прочитаних народних епских и лирских песама? Како тумачиш достојанство Марка Краљевића и у вазалству? Како се Милош брани од кнежеве оптужбе? Од којих народних певача је Вук бележио народне песме?Да ли их је бележио и од рођака ? Зашто се свађају браћа Јакшић? Обнови поделу лирске народне поезије. Како се зову песме дугога стиха? Коју врсту песама означавају песме на међи?

Област испитивања: Хуманизам и ренесанса У Европи и јужнословенској књижевности-Дубровнику

Када су рођени В.Шекспир, М.Сервантес, Марин Држић и Шишко Менчетић? Подразумева се  , и до када су живели? Које фазе означавају петраркизам? Сети се приче Џива Станцу о подмлађивању. Како је опевана идеална лепота жене у ренесансном добу? Објасни појмове: трагедија, трагична кривица. Колико порука можеш да закључиш из књижевних дела хуманизма и ренесансе? Разумеш ли Донкихотовски поглед на свет? Шта значи израз ,,carpe diem“? Како си схватио (-ла) људе  ,,назбиљ“ и људе ,,нахвао“? Које су главне одлике хуманизма и ренесансе? Главни представници књижевног стварања од 14. до 16.в.? Како почиње, траје и заршава се грешна љубав Франческе и Паола? Обнови гласовне алтернације.

 

Додатак:
СЕГМЕНТИ ОБНАВЉАЊА – М. ДРЖИЋ , Говор Дугог Носа, негроманта
Народна епска песма , Ропство Јанковић Стојана

ПРВО Е- ИЗДАЊЕ ШКОЛСКОГ ЛИСТА : М Е Д И К А М Е Н Т

ПРВО Е- ИЗДАЊЕ ШКОЛСКОГ ЛИСТА : М Е Д И К А М Е Н Т

Лист ученика средње Медицинске школе, прво е-издање школског листа

Лист припрема и организује, главни и одговорни уредник: Татјана Туцаковић, проф. српског језика и књижевности

Редакциони тим: Анђела Дубљевић, Александра Јоргаћевић, Никола Митровић, Душан Митровић, Михајло Стојичић

Сарадници: аутори чланака

Мај, 2014.

Припреми се за час језика: АЛТЕРНАЦИЈЕ СА ПРАВОПИСНИМ РЕШЕЊИМА

ФОНЕТИКА СА ФОНОЛОГИЈОМ И МОРФОФОНОЛОГИЈОМ
Задаци: 1. Обнови значење наведених термина 2. Погледај слике у прилогу, копирај их и потруди се да самостално протумачиш сваку=href=“https://tajsi.files.wordpress.com/2013/10/cool-cartoon-6724898.png“>cool-cartoon-6724898cool-cartoon-6724878cool-cartoon-6724525cool-cartoon-6724874cool-cartoon-6724918

Обнови гласовне алтернације са правописним решењима: једн.сугл. по звучности, једн. сугл. по месту или начину артикулације, јотовање, палатализација, сибиларизација, промена О у Е, непостојано А,промена Л у О.

РАДОВИ МОЈИХ УЧЕНИКА

ОБРАЂЕНЕ ТЕМЕ – ДАНТЕ -ПАКАО
Вредна Селена Ђорђевић, ученица првог један,још једном нам својим радом и посвећеношћу доказује да је будућност људима попут ње углавном светла.
То је будућност вредних људи којима треба да се дивимо и да им верујемо.
Прочитајте како су протумачена питања у вези са лектиром ,,Пакао “Д. Алигијерија.

Истраживачки и стваралачки задаци

РОМЕО И ЈУЛИЈА<img wpba494790src=“https://tajsi.files.wordpress.com/2014/05/images-78.jpg&#8220; alt=“images (78)“ width=“279″ height=“181″ class=“alignnone size-full wp-image-1551″ />romeo-i-julia1
ТУМАЧЕЊЕ ДРАМЕ – В.Шекспир ,, РОМЕО И ЈУЛИЈА“
Припрема за 1. час
Издвој најзначајније податке из живота и рада Вилијема Шекспира.
Сажето препричај садржај драме.
Одреди сцене које су те потресле.Образложи своја осећања и размишљања поводом издвојених сцена.
Подсети се значења речи: трагедија, трагична кривица, трагично исходиште.
Истражи ток драмске радње у делу, именуј етапе у развоју драмске радње.
Припрема за 2. час
АДАПТИРАНИ СЦЕНАРИО – Драматизација сцена
Копирај сценарио или га означи у драми. Пронађи другове који ће ишчитати следеће текстове.
1.сценарио : ЉУБАВ НА ПРВИ ПОГЛЕД
Ромео ( слуги из своје пратње): Ко је она госпа која краси руку онога витеза?
Слуга: Не знам,господине.
Ромео( за себе): У ноћи блиста као драги камен, прелепа је; као голубица снежна, у јату врана; она је нежна међу другарицама својим. Када се повуку из игре, гледаћу да додирнем јој руку. Јесам ли волео?
Виде, опореци сам,јер праву лепоту тек од ноћас знам.
Ромео ( узима Јулију за руку )
Ако ми ту свету икону скрнави недостојна рука, ја ћу радо знати да откајем; као поклоници прави,
усне ће пољупцем грешни додир спрати. Усне те сад моле. да се вера права у очајање горко не упути.
Јулија : Икона ћути и кад услишава.
Ромео ( пољуби је ): Ћути,усна твоја скида грех са уста мојих.
Јулија: Грех усана твојих сад на мојим стоји.
Ромео: Врати ми грех мој. ( Пољуби је )
Јулија : Како дивно љубиш!
2. сценарио : ВЕРИДБА
Ромео: ( себи ) Ко рањен није рањеном се руга.
( Јулија се појављује на прозору)
Ромео: Шта светли кроз прозор тај? Јулија сунце! Лепо сунце, дотуци завидљиву луну, јер си много лепша. Немој јој бити пратиља. Она говори, а не каже ништа. Око јој говори. Две најлепше звезде моле опчињене да трепере у њеним сферама. Сјај њеног лица постидео је звезде онако као свећу дан. Гле како образ наслања на руку! Да сам рукавица да дирнем образ тај!
Јулија: Ах! Јао!
Ромео: Она говори! О. говори опет,анђеле светли,јер блисташ нада мном.
Јулија: О, Ромео! Зашто си Ромео? Одреци се оца и одбаци име; или ако нећеш, буди ми заклети драган,
па ја нећу бити више Капулетова.
Ромео: Да л’ да слушам још ил’ да одговорим?
Јулија: Непријатељ мој то је твоје име. Ти би био ти и кад не би био Монтаги. О, буди неко друго име!
Шта је то Монтаги? То није рука, нога , ни мишица, ни лице,нити ма шта од човека. Шта садржи име?
РУЖА БИ ДАВАЛА СЛАТКИ МИРИС,ПА МА КАКО ЈЕ МИ ЗВАЛИ. И Ромео би да се не зове тако, задржао своје савршенство и без тог имена.Ромео, одбаци то име што није део тебе,па сам сва твоја.
Ромео: Назови ме драгим и бићу поново крштен. Од сада нисам Ромео.
Јулија: Ко си ти што скривен плаштом ноћи,
докучи мојих тајни мисли ток?
Ромео: Светитељко мила. Име је мрско мени,јер је оно непријатељ твој.
Јулија: Зар ниси Ромео и Монтаги ти? Како си дошао овамо? Зидови врта су високи, ако те нађе рођак мој, ово место је сама смрт.
Ромео: На лаким крилима љубави сам зид прелетео; јер камене међе не могу никад задржати љубав; А ШТО ЉУБАВ МОЖЕ,ОНА ТО И СМЕ!
Јулија: Ко ти је овамо показао пут?
Ромео: ЉУБАВ,ОНА МЕ ЈЕ ПОДСТАКЛА ДА ТРАГАМ. Дала ми је савет , а ја очи њој.
Јулија: Знаш да ми на лице маску ставља ноић, иначе би ми девојачка румен облила образе што си чуо шта сам говорила ноћас.Да, лепи Монтаги ја сам заљубљена исувише.
Ромео: Кунем се ,госпо…
Јулија: Не, не куни се. Мада се радујем теби, ова ме ноћашња веридба не радује; Сувише је нагла,непромишљена,много брза.Ако ти је љубав часна, а намера брак,јави ми сутра,па у твоје руке судбину предајем, и идем с тобом и на крај света.
Ромео: У ћелију свога духовника живо идем сад да помоћ затражим од њега и мој драги удес испричам,пре свега.

ЗАДАЦИ НАКОН ЧИТАЊА (СЦЕНА)
ДРАМЕ
1.Снажно испољавање емоција_- АНАЛИЗА
Како се све испољава љубав између Ромеа и Јулије? Симболика у изражавању осећања? Како Јулија доживљава Ромеову љубав? Предосећа ли несрећни исход љубави? Ко је помагач љубави?
2. Породична мржња
Опиши атмосферу у граду коју ствара сукоб двеју породица.
3.Сукоб Меркуција и Тибалта (разлози); Ромеа и Тибалта ( сукоб)
4.Јулијина веридба са Парисом ( Понашање Јулије,њене породице)
5.Прогон Ромеа из Вероне , трагичан исход љубави.