О Б А В Е Ш Т Е Њ Е!

Како би стекао ( – ла ) увид и приступ делу ,, На Дрини ћуприја “ кликни на десни изборник у ,, облаку страна“ , изнад  облака ,,аутор блога“.

 

Помоћ током читања дела  – Истраживачки задаци према поглављима

pomoc487-pri-c48ditanju-romana

ЕСЕЈ – Писање есеја , теме есеја

Теме за писање есеја

 •  Човек оскудног повратка у песми Д. Васиљева ,, Човек пева после рата “
 •  Трагизам морских дубина Милутина Бојића
 • Магле, висине и бескрајни плави круг Сеоба
 • Бол и радост у песмама збирке ,, Ex Ponto “
 • Мост – колективни јунак Жепе
 • Опасне игре на мосту  Дрине
 • Прељуба Дафине као изазов живота
 • Звезде живота јунака романа ,, Сеобе “
 • Суматраизам у делу Милоша Црњанског
 • Ћуприја на Дрини – мост који повезује ликове, догађаје и времена
 • Легенде и истине о мосту на Дрини
 • Судбина женских ликова у роману ,, На Дрини ћуприја “
 • Мост је  осуђен на вечну младост и лепоту ? ( поводом дела ,, На Дрини ћуприја “)
 • Мотив моста у Андрићевој  прози
 • Универзалне истине о животу у делима  међуратне српске књижевности

Помоћна  есејска питања:  1. Историја као стваралачка грађа у делу Иве Андрића

2. Алихоџа Мутевелић-  противник новог света

3.  Фатин скок у Дрину и значење скока

4. Окупацијске промене у касаби

5. Универзалне поруке о мосту, човеку , историји, судбини и о животу

КАКО НАПИСАТИ ЕСЕЈ ?

Есеј садржи : НАСЛОВ ( Есејско питање – Тема рада)

САЖЕТАК ( Јасно се излаже аргумент који наводи аутор. Не сме бити дужи од једног

одломка, највише садржи  5 реченица . Износи се главни закључак у

најкраћем могућем облику.)

УВОД (  Аутор одговара на четири питања.  1. Чиме се бави есеј ? 2. Шта је главни

аргумент есеја ?  3.  Колико има  секција – пасуса , и о чему се говори у сваком

од њих ? 4. Колико је аргумент изведен у овом есеју различит и зашто је бољи

од аргумената које су већ изложили други аутори?

Есеј који одговори јасно на ова питања , сматра се успешним уводом

есеја.

 

 

Најбољи почетак – Овај есеј се бави … У есеју се тврди … Да би се показала

оправданост закључка , урадићу следеће .. најпре у  (  првом пасусу ), затим  у

( другом делу ) и коначно … . Наведени аргумент је различит  у односу на …  .

ГЛАВНИ ДЕО  ( Три или четири пасуса; подељен логички и садржајно  у неколико пасуса)

ЗАКЉУЧАК  ( Понављање главног аргумента и подсећање како се дошло до тог закључка. Опширност није потребна , већ подсећање на главну идеју и тиме свршетак есеја.)

ПОПИС ЛИТЕРАТУРЕ ( Мора бити сведен на крају есеја.  Само они радови који су цитирани,

на које се аутор осврће у тексту. Наводе се главни извори – дело (поглавља књига), приручници, чланци  из стручних часописа  и    додатни извори – блогови, сајтови  са потпуном адресом.

Пример : Милија Николић, Тумачење Андрићевог романа ,, На Дрини ћуприја “, Београд, 1996., стр. 137 – 139

или : http://

http://www.ivoandric.org.rs      ЕСЕЈСКО ПИТАЊЕ : ОКУПАЦИЈСКЕ ПРОМЕНЕ У ВИШЕГРАДУ

пример :               САЖЕТАК

Време од 1878. до 19о8. донело је корените промене у касаби, Вишеграду. Изградња пруге, пресецање

канала и измештање дућана важило је за цивилизацијски напредак. Први пут је осветљеним мостом прошетао и женски свет. Слободније су се понашали на мосту Срби и Јевреји  пркосећи тако времену некадашње турске силе. Промене су донеле  отвореније понашање младих касаблија, употребу нових речи и

читање часописа.

МОСТ НА ЖЕПИ, ИВО АНДРИЋ

МОСТ НА ЖЕПИ, ИВО АНДРИЋ

ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ —— АНАЛИЗА СЕМАНТИЧКО – СМИСЛЕНЕ СТРУКТУРЕ ДЕЛА

У тематици приповетке уочавају се три слоја – равни којима се остварује смисао дела.

 1. Историјско – реалистички слој дела. Шта .по вашем мишљењу , чини први слој дела? О чему  писац приповеда? Прича почиње о  коме  и због чега ? У средишту приповедања налази се предмет приповедања и отвара се нова перспектива, нови слој?
 2. Виши слој је психолошко – филозофски јер упућује на судбине моста и људи.Протумачи судбине везира Јусуфа и  градитеља – неимара Италијана. Покушај да утврдиш психолошку повезаност између  моста и његовог духовног творца , великог везира Јусуфа.Каква је судбина градитеља моста, Италијана? Зашто је чудан, зашто се не осврће за својим делом? Какав дубљи смисао  приповеци даје његова изненадна смрт?  Како схваташ одлуку везира Јусуфа да камени мост остане без знака и имена?
 3. Размотри однос моста  према пределу и његовог дејства на људе.
 4. Највиши слој приповетке је поетско – симболични. Тумачењем значења моста као знака Андрић отвара универзално значење смисла човековог живота и постојања. Како? ,, Мост се винуо изнад предела као необична мисао, залутала и  ухваћена  у кршу и дивљини“.Какво значење има његова изузетна лепота?

 

Ex Ponto, Иво Андрић

Ex Ponto Ivo Andric – scribd.com / линк за читање збирке песама у прози !

Анализа  песама у прози ,,  Ex ponto “

 1. Протумачи назив збирке песама, објасни и докажи.
 2. Искажи најснажније мисли збирке.
 3. Сведи конкретне утиске које си понео( -ла ) читајући песме.
 4. .Утврди осећања и расположења  лирског субјекта изражених у песмама.
 5. Централна мисао песама у прози?
 6.  Одреди нијансе  песниковог бола у песмама. Одреди узроке бола у већини песама. У којим песмама се бол окреће радости ?
 7. Закључи улогу лепоте , стваралаштва и љубави у песмама.
 8. Протумачи значење  Епилога. Зашто лирски субјекат неће да ,, усни “ и поред патње које доноси живот?
 9. Издвој афористичне мисли: о животу, љубави, смрти, стваралаштву.
 10. Подсети се шта значи теоријски појам : песма у прози.

Српска међуратна књижевност

Станислав Винавер, покретач експресионистичке школе  у Србији, 1920.

Милутин Бојић , представник српске међуратне књижевности ,, Песме бола и поноса “ ( Плава гробница )

Душан Васиљев , представник експресионистичког стварања у српској  авангарди , ,, Човек пева после  рата“

Милош Црњански, оснивач Суматраизма, експресиониста српске авангарде ,, Суматра “ ,, ,,Сеобе“ ,, Лирика Итаке “

Раде Драинац, покретач  Хипнизма; правац авангарде настао под утицајем  суматраизма

Растко Петровић, експресиониста ,, Људи говоре “ ( путописна проза )

Иво Андрић, представник српског експресионизма  у делима ,, Немири “,  ,,Ex  ponto “

Момчило Настасијевић., ,, Матерња мелодија “

Хрватски песници су се нашли у Београду ,центру књижевног стварања, након Првог светског рата:

Густав Крклец и Аугустин Тин Ујевић