Medicinska škola proslavila 58 godina postojanja

LESKOVAC – Medicinska škola u Leskovcu danas je obeležila 58 godina postojanja i rada, u prisustvu uz prisustvo kolektiva, đaka i brojnih prijatelja. Manifestaciji je prisustvovao i gradonačelnik Leskovca, Goran Cvetanović, koji je kazao da je ova škola uvek bila rezervisana za najbolje đake, a da je tako i danas dokazuje veliki broj učenika koji osvajaju nagrade na republičkim i međunarodnim takmičenjima. „Medicinska škola spaja obrazovanje i zdravstvo, dva suštinski značajna segmenta za dobro funkcionisanje svake društvene zajednice. Da radimo na njihovom unapređenju pokazali smo mnogo puta svojim delima i velikim ulaganjima u školske i zdravstvene objekte“, kazao je Cvetanović. Nastojaćemo

Извор: Medicinska škola proslavila 58 godina postojanja

Припрема за први писмени задатак

Могуће теме из градива , дело ,, ХАМЛЕТ “

  1. Нивои сукоба јунака са светом дела ( облик израде : нарација )
  2. Хамлетове дилеме (облик израде : расправа)
  3. Филозофске рефлексије у  делу и њихово значење( нарација )

Припрема: Најпре, прочитај или дочитај дело. Зависи од тога шта си пропустио ( – ла ).

  1. Уочи сукобе јунака , Хамлета, са рзличитих нивоа – са друштвом

Хамлетов сукоб са Клаудијем и мајком ( тих, индиректан до представе ,, Мишоловка “ )

Хамлет – Полоније ( сусрет провере и потврђивања  ,, лудила“; бесмис,лено обраћање Хамлета Полонију; физички обрачун – убиство из нехата )

 

Хамлет – Офелија  ( Хамлетово негирање љубави, неуобичајен изглед Хамлета)

Хамлет – Лаерт ( одбрана части ) – са другим јунаком

Са самим собом:

  1. Шта преживљава након сусрета са Духом? Искажи личну драму Хамлета.
  2. Како ишчекује истину ? Шта смишља?
  3. Клаудије је напустио представу схвативши да је она уперена против њега. Одлази у своју собу и моли се за опроштај грехова . Да ли је  ситуација инспиративна за унутрашњи дијалог – драму Хамлета ?
  4. Постоји ли у Хамлету и повод за унутрашњи спор поводом мајчине преудаје?

Обради тему тако што ћеш изложити сукобе, протумачити их  и у. појединостима.Пронађи највишу тачку сукоба. Истакни је. Прокоментариши . Искажи сличности и разлике сукоба.Закључи значај сукоба  у сазнајном и  драмском смислу.

Хамлетове дилеме

Све дилеме разврстај у моралне, религиозне и младићке.  (  постављање проблема )

Моралне су надређене осталим дилемама . ,, Бити или не бити“ је у суштини младићка,али је решена религиозним ставом и осујећена моралом. ( доказивање проблема – чињенице за и против)

Указивање  на остале дилеме у делу , сличности дилема  (проналажење решења ).

Филозофске рефлексије у делу и њихово значење

Пронађи мудре мисли. Утврди узрочно – последичну везу , из којих ситуација су проистекле. Како гласе? Шта значе за одређени контекст дела?  Имају ли универзалну вредност?