Срећан почетак свршетка средње школе, драги Матуранти!

shakespeare_hamlet

Лектира :        Вилијем Шекспир ,, Хамлет “

Проучавање књижевног дела  – Питања   1. час

 1. Припреми се да усмено саопштиш  Шекспиров живот и дело ( кратак осврт ).
 2.  Након прочитане драме , уочи тему ( питање којим се бави аутор ) и    мотиве дела.
 3. Откриј  различите нивое сукоба у трагедији : сукоб јунака са друштвом, са другим јунаком,  са самим собом и спреми се да их аргументујеш ситуацијама.
 4. Обнови књижевнотеоријске појмове : драма, први фолио, мотив.
 5. Да ли је дело према жанру трагедија освете ?

 

2. час

Проучавање и анализа особина главног јунака

 1. Прати ток Хамлетовог мучног пробијања кроз замке друштва. Изрази свој став, како ти гледаш на такав след ? Шта мислиш о томе? Да си ти у тој ситуацији, шта би урадио (-ла)?
 2. Шта подразумеваш под појмом  ,, Хамлетовштина “?
 3. Уживи се у свет јунака – Хамлета.  Схвати и протумачи  свет људских, моралних , младалачких , идејних и религиозних дилема.
 4. Питање :,, Бити или не бити “ тумачиш  као    прихватање живота или одлазак  у смрт?
 5. Посебно протумачи представу  ,, Мишоловка “ , њен смисао и значај за победу морала.
 6. Обнови књижевнотеоријске појмове: протагонист, антагонист, драма у драми , трагичка кривица.

 

3.час Филозофска питања драме ,, Хамлет “

Расправа и усмено дискутовање на часу.