ЕСЕЈ – Писање есеја , теме есеја

Теме за писање есеја

 •  Човек оскудног повратка у песми Д. Васиљева ,, Човек пева после рата “
 •  Трагизам морских дубина Милутина Бојића
 • Магле, висине и бескрајни плави круг Сеоба
 • Бол и радост у песмама збирке ,, Ex Ponto “
 • Мост – колективни јунак Жепе
 • Опасне игре на мосту  Дрине
 • Прељуба Дафине као изазов живота
 • Звезде живота јунака романа ,, Сеобе “
 • Суматраизам у делу Милоша Црњанског
 • Ћуприја на Дрини – мост који повезује ликове, догађаје и времена
 • Легенде и истине о мосту на Дрини
 • Судбина женских ликова у роману ,, На Дрини ћуприја “
 • Мост је  осуђен на вечну младост и лепоту ? ( поводом дела ,, На Дрини ћуприја “)
 • Мотив моста у Андрићевој  прози
 • Универзалне истине о животу у делима  међуратне српске књижевности

Помоћна  есејска питања:  1. Историја као стваралачка грађа у делу Иве Андрића

2. Алихоџа Мутевелић-  противник новог света

3.  Фатин скок у Дрину и значење скока

4. Окупацијске промене у касаби

5. Универзалне поруке о мосту, човеку , историји, судбини и о животу

КАКО НАПИСАТИ ЕСЕЈ ?

Есеј садржи : НАСЛОВ ( Есејско питање – Тема рада)

САЖЕТАК ( Јасно се излаже аргумент који наводи аутор. Не сме бити дужи од једног

одломка, највише садржи  5 реченица . Износи се главни закључак у

најкраћем могућем облику.)

УВОД (  Аутор одговара на четири питања.  1. Чиме се бави есеј ? 2. Шта је главни

аргумент есеја ?  3.  Колико има  секција – пасуса , и о чему се говори у сваком

од њих ? 4. Колико је аргумент изведен у овом есеју различит и зашто је бољи

од аргумената које су већ изложили други аутори?

Есеј који одговори јасно на ова питања , сматра се успешним уводом

есеја.

 

 

Најбољи почетак – Овај есеј се бави … У есеју се тврди … Да би се показала

оправданост закључка , урадићу следеће .. најпре у  (  првом пасусу ), затим  у

( другом делу ) и коначно … . Наведени аргумент је различит  у односу на …  .

ГЛАВНИ ДЕО  ( Три или четири пасуса; подељен логички и садржајно  у неколико пасуса)

ЗАКЉУЧАК  ( Понављање главног аргумента и подсећање како се дошло до тог закључка. Опширност није потребна , већ подсећање на главну идеју и тиме свршетак есеја.)

ПОПИС ЛИТЕРАТУРЕ ( Мора бити сведен на крају есеја.  Само они радови који су цитирани,

на које се аутор осврће у тексту. Наводе се главни извори – дело (поглавља књига), приручници, чланци  из стручних часописа  и    додатни извори – блогови, сајтови  са потпуном адресом.

Пример : Милија Николић, Тумачење Андрићевог романа ,, На Дрини ћуприја “, Београд, 1996., стр. 137 – 139

или : http://

http://www.ivoandric.org.rs      ЕСЕЈСКО ПИТАЊЕ : ОКУПАЦИЈСКЕ ПРОМЕНЕ У ВИШЕГРАДУ

пример :               САЖЕТАК

Време од 1878. до 19о8. донело је корените промене у касаби, Вишеграду. Изградња пруге, пресецање

канала и измештање дућана важило је за цивилизацијски напредак. Први пут је осветљеним мостом прошетао и женски свет. Слободније су се понашали на мосту Срби и Јевреји  пркосећи тако времену некадашње турске силе. Промене су донеле  отвореније понашање младих касаблија, употребу нових речи и

читање часописа.