Како написати писмени задатак ?

1.Задатак : Рашчлани задату тему на два елемента – Предмет теме (материја о којој пишеш), Тежиште теме ( смисао одговора за којим трагаш)

2.Задатак: Поштуј облик израде одговора: нарација или осећајно размишљање, дескрипција , расправа, есеј.

3.Задатак: Форма одговора подразумева да поштујеш правило наглашавања тематских целина ( истицање увода, разраде и закључка) као и подређених пасуса одговарајуће целинe.

4.Задатак: Води рачуна о три начела током израде одговора: 1.начело јединства= читав састав говори о теми, у свим својим деловима, одн.одговара на  материју и тежиште теме; 2. начело равномерности = захтева да свакој мисли у саставу  буде посвећено онолико места колико њена важност захтева. Шира мисао то је главна мисао у теми .Њој ћеш посветити писани састав. Остале мисли  у уској вези са широм мишљу су изведене мисли. Неке су шире и њима ћеш посветити неколико параграфа. Друга је ужа и обухвата  две – три  истородне мисли ,њој ћеш посветити један параграф.Све тако смањујеш простор док не дођеш до  најуже уопштавајуће мисли, до мисли једног параграфа, коју и развијаш само у једном параграфу. 3. начело  прогресивности = састоји се у томе да твоја мисао стално напредује, да прелазиш на све нове и нове степене и да се  приближаваш  потпуном одговору на тему.

5. Задатак: Сачини план израде одговора

6. Задатак:  Увек имај на уму: Увод је одговор на предмет теме. Чини га згодан приступ материји. То може бити неки цитат, снажна емоција или необична а смислена мисао . Уводом треба да заинтересујеш читаоца за предмет твог излагања. Разрада је анализа тежишта. Она  је одговор на тему. У писаном плану израде  њу треба да чине:  пр. тема: Моји порази и победе

I   Формулација одељка – Сећам ли се свих својих пораза и победа ?

1. Формулација пододељка –  Порази су магловити, а победа се јасно сећам

а) Формулација параграфа – Моји порази? ( црвени образи – непријатна ситуација, прва недовољна оцена , разочарање због симпатије… све врло магловито)

б) Формулација параграфа – Моје победе ,кристално лепе  , сјајне, јасне(издвојиш сећања у вези са победама)

2.  Формулација пододељка – Какви су данас моји порази и победе?

а) Формулација параграфа – Неки су тако тешки, огромни порази да их моја леђа тешко носе(представиш како, зашто ,кад)

б) Формулација параграфа – Победе су слатке, чувају ме! (опишеш их појединостима)

II  Формулација одељка  – Јесу ли ме нечему научиле победе, ојачали порази?

1. Формулација пододељка  – Чему су ме научили?

а) Формулација параграфа –  Истрајности, стрпљењу, борбености?

б)  Формулација параграфа –  Скромности, увиђавности; и кад сам најбоља останем човек ( поводом победа)

2. Формулација  пододељка –  Када размишљам о победама и поразима?

а) Формулација параграфа – Можда јесу то тренуци када имам  осећај већ виђеног?

б) Формулација параграфа –  Или  разговори  са пријатељима  ?

3.  Формулација пододељка-  Како би да доживљавам само победе или поразе?

а) Формулација параграфа – Живот би био досадан.

Број одељака,пододељака и параграфа зависи од  теме, и од богатства материјала који су у стању да прикупиш, као и од твоје посматрачке и логичке способности.

7. Задатак: Закључак је завршни суд  о теми! Не сме бити понављања истих мисли и реченица из разраде.

Оригинално и успешно прославимо Дан школе!

images (46)images (48) images (47)ВЕСТ(И ) :       Прослава Дана школе одржаће се у сали Дома културе 27.09.   2013.  год.  са  почетком у 13 сати.

Поздравни говор:    Поштовани гости, уважени професори, драги ученици,

ДОБРО ДОШЛИ НА ПРОСЛАВУ ДАНА ШКОЛЕ!

Част је и задовољство да  и ове године својим присуством потврдимо дугогодишњу традицију прославе Дана школе.

У уводном делу програма представиће Вам се драмски кутак школе без зидова. Након драмског наступа ученика прве године , следи оригинални квиз знања. Верујемо да ћемо и ове године покренути необичне импресије у Вама.

ДОБРО ДОШЛИ!

Драги моји ученици,

Први месец нашег рада је на измаку. Следи провера усвојеног знања из све три области матерњег језика. Све чињенице, теоријски појмови који су у уској вези са наставном темом: Уметност,књижевност као уметност; Језичке одреднице поводом наставне теме – Језик, битна својства језика; Књижевни језик и раслојавање језика, дијалекти и штокавско наречје и поводом треће области рада – Култура изражавања: употреба великог и малог слова; писани одговори  према темама – Пред једним уметничким делом , Како сам доживео (-ла) народну приповетку ,, Дјевојка бржа коња“. У складу са наведеним, провера усвојеног знања одржаће се у првој недељи октобра. Обновите научено!

Термини провере – израде одговора на контролном задатку

I – 1    04. 10. 2013. год.  петак

I –  2   04. 10. 2013. год. петак

I –  3   02.  10. 2013. год. среда

I –  4   04.  10.  2013. год. петак

I –  6   02.   10.  2013. год. среда

I – 7    03.   10. 2013.  год. четвртак

ВЕСТ(И) – ПРВИ САСТАНАК ЧЛАНОВА ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ

Поводом школске свечаности. прославе Дана школе, која ће се одржати  27.09. 2013. год. са почетком у 13 сати  у Дому културе, у Лесковцу -позивам све заинтересоване ученике да својим  учешћем остваре добар програм прославе.

Први састанак одржаће се 13. 09. 2013. год. у просторији школе са почетком  у 14 и 30.

Дневни ред

1. Избор  глумаца за драматизацију народне приповетке ,, Немушти језик “

2. Читање текста по улогама ( пробни наступ )

3. Договор поводом усаглашавања темпа учења текстова

4. Обавештење о следећем сусрету  – састанку драмске  секцијеСлика