НАСТАВНА ТЕМА:ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА У ЕВРОПИ

1. Хуманизам и ренесанса у Европи ( појам, одлике, главни представници у књижевности, књижевни родови и врсте) Извор за читање – Читанка, М. Павловић , стр.184-190
Препоручујем ППТ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ за лакше схватање периода на преласку из средњега у нови век.renesansa1
2. Франческо Петрарка : Канцонијер ( прилог изабраних сонета у Читанци – тумачење сонета)
Утврђујемо непосредну инспирацију за настанак дела… Први сусрет песника и лепе Лауре на Велики петак, у авињонској цркви Свете Кларе,6.априла 1327. године
Структуру збирке. .. Сонети За живота госпе Лауре , После смрти госпе Лауре. Чија је жена била ,,госпа
Лаура“?
Именујемо песничке слике сонета према расположењима и осећањима која у њима преовладавају.
Одреди број сонета према називу песничке слике: ИДЕАЛНА ЖЕНА , ЉУБАВНИ ЈАДИ, ЉУБАВ НА ПРВИ ПОГЛЕД;
ДРАГА У СНУ, НИШТАВНОСТ И ОБЕЗЛИЧЕНОСТ БЕЗ ЖЕНЕ, ИЛУЗОРНА ОВОЗЕМАЉСКА СРЕЋА.medrom0928petrarchlaura

Откријмо мотиве сонета, именујмо их. Протумачимо улогу мотива сна за песникову душу , али и мотива природе. Пронађимо сонет противречних осећања и расположења. Под којим бројем се крије ?
Идемо даље! У каквом су односу стваралаштво песника и љубав? Продуктивном или рушилачком енергијом уништавају песму – риме? Зашто се песник осећа странцем у својој средини ?

Пронађи конкретне стихове који доказују да су љубав,лепота и постојање пролазни.
Стихове који показују Петраркин кодекс лепоте идеалне жене. Стихове Петраркиног кодекса осећања.

3. Мигел де Сервантес : Дон Кихот (тумачење одломка романа)
Извор за читање: Читанка, стр. 213 -21912107
МОТИВАЦИОНИ ПРИСТУП ДЕЛУ – Одговори на следећа питања у вези са темом: Свет маште и стварни свет
Напиши кратак есеј!
Када маштам? Како то чиним? Отворених очију и пуног срца или затворених очију слично стању пре сна?
Шта видим у свету који није стваран? Очекујем ли да ми машта помогне у решавању свакодневних ситуација?
Колико дозвољавам машти да ме удаљи од стварног света? Јесам ли умерени маштар или занесењак?
Како доживљавам стварни свет? Какви су моји ,,судари“ са људима? Комични, трагични, трагикомични, реални?
Када је машта штетна, а стварност тешка?

ПИТАЊА ЗА ТУМАЧЕЊЕ ОДЛОМКА РОМАНА ,,ДОН КИХОТ “

1. Прочитај осмо поглавље романа , Читанка, стр. 213 – 218.
2. Уочи места одломка која показују да Дон Кихот одбија да прихвати стварност животне свакодневице.
3. Прокоментариши понашање Дон Кихота приликом сусрета са ветрењачама.
4. Формулиши из наведеног коментара животни принцип Дон Кихота. Како он гласи?
5. Докажи примерима из текста да Дон Кихот појаве, људе и предмете прилагођава свом животном принципу.
6. Одреди карактере и гледишта Дон Кихота и Санча Панса.
Образложи своја тврђења одговарајућим примерима из текста.
7. Шта омогућава уметничка улога контраста у приказиваљу ликова двојице јунака?
8. Знаш ли шта је пародија? Где је изражен пародијски ефекат?
9. Према свом доживљају другачије заврши осмо поглавље.

НАСТАВНА ТЕМА:ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА У ЕВРОПИ

1. Хуманизам и ренесанса у Европи ( појам, одлике, главни представници у књижевности, књижевни родови и врсте) Извор за читање – Читанка, М. Павловић , стр.184-190
Препоручујем ППТ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ за лакше схватање периода на преласку из средњега у нови век.renesansa1
2. Франческо Петрарка : Канцонијер ( прилог изабраних сонета у Читанци – тумачење сонета)
Утврђујемо непосредну инспирацију за настанак дела… Први сусрет песника и лепе Лауре на Велики петак, у авињонској цркви Свете Кларе,6.априла 1327. године
Структуру збирке. .. Сонети За живота госпе Лауре , После смрти госпе Лауре. Чија је жена била ,,госпа
Лаура“?
Именујемо песничке слике сонета према расположењима и осећањима која у њима преовладавају.
Одреди број сонета према називу песничке слике: ИДЕАЛНА ЖЕНА , ЉУБАВНИ ЈАДИ, ЉУБАВ НА ПРВИ ПОГЛЕД;
ДРАГА У СНУ, НИШТАВНОСТ И ОБЕЗЛИЧЕНОСТ БЕЗ ЖЕНЕ, ИЛУЗОРНА ОВОЗЕМАЉСКА СРЕЋА.medrom0928petrarchlaura

Откријмо мотиве сонета, именујмо их. Протумачимо улогу мотива сна за песникову душу , али и мотива природе. Пронађимо сонет противречних осећања и расположења. Под којим бројем се крије ?
Идемо даље! У каквом су односу стваралаштво песника и љубав? Продуктивном или рушилачком енергијом уништавају песму – риме? Зашто се песник осећа странцем у својој средини ?

Пронађи конкретне стихове који доказују да су љубав,лепота и постојање пролазни.
Стихове који показују Петраркин кодекс лепоте идеалне жене. Стихове Петраркиног кодекса осећања.

3. Мигел де Сервантес : Дон Кихот (тумачење одломка романа)
Извор за читање: Читанка, стр. 213 -21912107
МОТИВАЦИОНИ ПРИСТУП ДЕЛУ – Одговори на следећа питања у вези са темом: Свет маште и стварни свет
Напиши кратак есеј!
Када маштам? Како то чиним? Отворених очију и пуног срца или затворених очију слично стању пре сна?
Шта видим у свету који није стваран? Очекујем ли да ми машта помогне у решавању свакодневних ситуација?
Колико дозвољавам машти да ме удаљи од стварног света? Јесам ли умерени маштар или занесењак?
Како доживљавам стварни свет? Какви су моји ,,судари“ са људима? Комични, трагични, трагикомични, реални?
Када је машта штетна, а стварност тешка?

ПИТАЊА ЗА ТУМАЧЕЊЕ ОДЛОМКА РОМАНА ,,ДОН КИХОТ “

1. Прочитај осмо поглавље романа , Читанка, стр. 213 – 218.
2. Уочи места одломка која показују да Дон Кихот одбија да прихвати стварност животне свакодневице.
3. Прокоментариши понашање Дон Кихота приликом сусрета са ветрењачама.
4. Формулиши из наведеног коментара животни принцип Дон Кихота. Како он гласи?
5. Докажи примерима из текста да Дон Кихот појаве, људе и предмете прилагођава свом животном принципу.
6. Одреди карактере и гледишта Дон Кихота и Санча Панса.
Образложи своја тврђења одговарајућим примерима из текста.
7. Шта омогућава уметничка улога контраста у приказиваљу ликова двојице јунака?
8. Знаш ли шта је пародија? Где је изражен пародијски ефекат?
9. Према свом доживљају другачије заврши осмо поглавље.

Домаћи задаци!

Нажалост, програм на нивоу прве године не тече уједначено. Одступања од одељења до одељења настала су због ваших уже стручних активности – Блок наставе. Тако , први један предњачи у обради наставних јединица, а одељења општег смера условно заостају.
Како треба да знате кад се која песма народне књижевности тумачи, нудим вам преглед задатака за ишчитавање и припрему код куће.
ДОМАЋИ ЗАДАЦИ:
Први четири – Култура изражавања ( област рада) Тема: Јунаци епских песама о Косову као носиоци моралних особина српског народа . Писана обрада теме!
2. час Читање песме из уџбеника ,, Кнежева вечера“ и припрема одговора према задатку бр.4 на стр. 125. Песма се налази на 123 стр. означена трећим одломком Вукових Комада различнијех косовскијех пјесама.
3. час ,,Хасанагиница“ 4.,,Диоба Јакшића“ 5. час ,,Марко пије уз рамазан вино“ 6. ,, Ропство Јанковић Стојана“ 7.,, Бој на Мишару“
Први три – среда, 1.час ,,Диоба Јакшића“, четвртак ,1.час ,,Хасанагиница“, 2.час ,,Марко пије уз рамазан вино“ 3.час ,,Ропство Јанковић Стојана“, 4.час ,, Бој на Мишару“
Први два – понедељак, 1.час ,,Кнежева вечера“ 2. час ,,Хасанагиница“’3.час ,,Марко пије уз рамазан вино“ 4. ,,Ропство Јанковић Стојана“ 5.,,Бој на Мишару“
Први шест – 1.час ,,Кнежева вечера“ 2. час Хасанагиница 3. час ,,Диоба Јакшића“ 4.час ,,Марко пије уз рамазан вино“ 5.час ,,Ропство Јанковић Стојана“ 6.,,Бој на Мишару“
Први седам – 1.час ,, Диоба Јакшића“ 2.час ,,Марко пије уз рамазан вино“ 3.час ,,Ропство Јанковић Стојана“ 4.час ,,Бој на Мишару“
Први један – 1.час ,,Бој на Мишару“ 2.час ,,Хасанагиница“ 3.час Језик: Граматике и речници српског језика
Након тумачења наведених песама: Тест знања из народне књижевности.

ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ ЗА ТУМАЧЕЊЕ ПЕСАМА

Оговорите на следећа питања. Напишите сажет подсетник у својем Дневнику читања.
,,КНЕЖЕВА ВЕЧЕРА“
Основни подаци о песми – Према времену песма се сврстава у скупину песама ___________.
Према циклусу песма је ______________ циклуса.
Према дужини стиха ____________________________.
Догађај представљен у песми је ___________________.
Главни актери су_________________.
Остали актери су ___________________.
Ко је говорио песму,па је Вук записао?

Тумачење песме :
Илуструј распоред јунака за столом једноставном скицом. Ко седи у чело софре, ко супротно, који јунак је с десне стране кнеза Лазара, ко је с леве стране, где су господичићи? Именуј вредности које им је доделио кнез Лазар? Запиши их у скици. Којим епитетима је кнез окарактерисао ликове српских јунака?
Утврди стилска средства којима је приказан распоред јунака за столом. Како разумеш кнежеве речи упућене војводи Милошу? ,,Вјеро и невјеро“? Да ли кнез објективно сагледава јунака? Како поступа Милош Обилић?
Брани ли своју част? Обилић се не доказује физичким својствима, не примењује силу, већ врло уљудно. Зашто се тако понаша? Разумеш ли његов поступак? Ако се осврнеш на Библију, делове о којима си слушао(-ла) на часу , препознајеш ли мотив издаје у сцени кнежеве вечере.
Још нешто у вези са песмом:
Шта је епска, а шта историјска истина? Правиш ли разлику имеђу ове две истине кад се говори, пева о Вуку Бранковићу, Милошу Обилићу и кнез Лазару?
Које поруке проистичу из песме? Смисли поруку о јунаштву, јунаку. О Ћутању и Издаји. Размисли ,
која порука се даје из кнежевог говора Милошу. Да ли је применљива Његошева мисао: ,,Страх животу каља образ често“. ( прерада питања из Читанке)
,,ХАСАНАГИНИЦА“

Припрема за тумачење песме:

У песми обележите епска и лирска места. Утврдите њихову повезаност – догађаје именујте,а емоције докажите конкретним стиховима.
Објасните врсту и порекло стида који спречава Хасанагиницу да обиђе рањеног мужа.
Зашто Хасанага тера своју жену од куће? Да ли је разуман кад то чини? Како се осећа? Намеће ли му такво понашање средина, друштвени положај или навика којом се руководио?
Ко је Пинторовић бег? Како поступа према Хасанагиници? Јесу ли слични Пинторовић бег и Хасанага у карактеру и понашању? Како бисте се ви понашали да сте у таквој ситуацији?
Проучите понашање ликова у завршном догађају. Како се понаша Хасанага, Хасанагиница,деца? Будите објективни посматрач. Ко највише пати и страда?
Зашто је судбина Хасанагинице трагична? Узроци који су је довели до патње и смрти? Ко су кривци? Поређајте их по степену одговорности.
Повежи песму са данашњицом. Размисли ,колико је данас у свету неспоразума због средине у којој човек живи, неких личних предрасуда, неизговорених речи или речи изговорених у афекту.Колико је трагичних криваца и недужних жртава? Имаш ли решење за овакву проблематику. Како трагично треба спречити?
Поруке које нуди песма јесу свевременске! Које би то поруке биле?
Да ли се слажеш са наведеним? ЉУДИ,ПОШТУЈТЕ СВОЈУ ПОРОДИЦУ! ЕГОИЗАМ, ДЕСПОТСТВО, ПОСЕСИВНОСТ УНИШТАВАЈУ ЉУБАВ! Ко тебе каменом и ти њега каменом? Недужни највише пате. НАЈВЕЋИ ЈЕ ЈУНАК ОНАЈ КОЈИ ПОБЕДИ СВОЈЕ МАНЕ.
,,Ако си незадовољан другима , потражи узроке и у себи“. ,,Тешко ономе ко хоће да буде увек у праву“.
Меша Селимовић

Припрема за трећи писмени задатак

Припрема за трећи писмени задатак

Договорили смо се да од датих тема на писменом задатку једна јесте ваша, друга је искључиво мој избор. Поштујем договор.
Први један : Ви сте изабрали предмет свог размишљања… ЧОВЕК
Тежиште: НЕЧОВЕК ( представљао се бољим но што јесте, служио се неистинама, слаткоречив а зао, разочарао ме је) Облик израде: осећајно размишљање
,,Рефлексија или осећајно размишљање је тумачење неке појаве са личног гледишта“.(Б.Павловић)
Друга тема : . . . ?

Први два : Предложили сте предмет теме : ЉУБАВ
Тежиште: ВРЛИНА НАД ВРЛИНАМА( превазилази доброту, праведност, искреност,
скромност, трезвеност, истрајност). Према уметничкој мисли Ст. Лазаревића ,, Дело љубави сваку врлину
превазићи може “. Облик израде : расправа ,,Расправа је доказивање исправности или неисправности неког тврђења уз неопходно аргументовање“. ( Б. Павловић)

Друга тема: … ?

download

Први шест: И ви сте се определили да предмет теме јесте : ЉУБАВ
Тежиште: За тебе ( дишем, стварам, побеђујем, пркосим; учим да будем бољи, желим да си срећна, да смо срећни) Облик израде: Осећајно размишљање. Дозвољена је и епистоларна форма (ОБЛИК ПИСМА).
Друга тема: …?
Први седам: Ваша инспирација је у необичним темама. У контексту необичних тема, задатак је:
Предмет теме: Дрвеће, птице, реке Тежиште: Порука (-е)
Облик израде: осећајно размишљање
Друга тема: …?

СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ – Обнављамо усвојено градиво!

Први ниво питања – Препознавање градива
Овим нивоом питања утврђујемо колико сте спремни да препознате обрађено градиво. Да ли се успешно сналазите у основним знањима о средњовековној књижевности, јесте ли усвојили основне чињенице о ауторима српске средњовековне књижевности, владате ли основним рефлексијама из тумачених дела српске средњовековне књижевности; проверавамо основна знања о настанку словенског писма, најстаријим јужнословенским споменицима, о фазама у развоју српског књижевног језика од 9. до 19. века.Подсећамо се места где су се преписивале богослужбене књиге, преводиле са грчког на стсл., на српскословенски.
П И Т А Њ А
1.Којим годинама је означена епоха средњовековне књижевности?
2.Наведи називе Житија која су тумачена на часовима.
3.Колико легенди знаш о Светоме Сави? Именуј их.
4.Како се зове најстарији јужнословенски споменик писан ћирилицом?
5.Ко су дијаци?
6.Којим писмом је написан Брижински споменик?
7.Шта знаш о Константину Филозофу, личности из 15. века?
8.Ко је Константин Филозоф из 9.века?
9.Колико година је Стефан Немања владао српском државом пре него што се закалуђерио? Где се замонашио?
10.Које поуке из Житија Светога Симеона си запамтио (-ла)? ( ,,Болест и смрт Симеона“)
11.Где је рођен Растко? Како је добио име?
12.У којем веку је створено прво словенско писмо, како се зове? Друго словенско писмо, треће словенско писмо? Како се зову створена писма?
13. Колико фаза и које чине развој српског књижевног језика од 9. до 19.века?
14.Наведи дела која су написана на српскословенксом језику?
15.Како се зове школа из 15. века у којој су се књиге са грчког језика преписивале на српскословенски?
16.На чему је Јефимија везла Похвалу кнезу Лазару?
17.Како гласи савремени превод текста ,,Слово љубве“?
18.Шта је скрипторијум?
19.Којим знаком су почињали богослужбени текстови?
20.Како се зове први текст о словенској писмености? Ко је аутор текста?
С Л Е Д И *** Н А С Т А В А К !

Други ниво питања : Свесна репродукција градива
ПИТАЊА
1. Језик акростиха Слова љубве преведи на прозни језик сопственом мишљу.
2. Сажето препричај текст ,, Похвала кнезу Лазару “. Затим, одреди и именуј тематске целине.
3. Шта знаш о почецима словенске писмености?
4. Протумачи јужнословенски споменик: Мирослављево јеванђеље. Како је настао, за кога је писан, ко је илуминатор?
5. Одреди и објасни карактеристике епохе старословенског језика од 9. до 12. века.
6. Објасни епоху српскословенског језика од 12. до 15 века.
7. Препричај одломак Теодосијевог Житија о Светоме Сави. Како почиње Житије, које ситуације су у функцији заплета; одреди ситуацију у служби кулминације радње, етапу перипетије ( интелектуалног обрта) и расплет – крај.
8. Шта си научио о средњовековној књижевности? Подсети се година којима је омеђена средњовековна књижевност. Под чијим утицајем се развијала, које су јој особености.
9. Шта си научио о српској средњовековној књижевности? Како су разврстана дела према аутору, према форми? Када почиње, до када траје?
10. Објасни значење следећих књижевних врсти: житија, апокрифа, посланица, похвала.
11. Утврди питања којима се бави Црноризац Храбар у тексту : О писменима.
12. Препричај одломак Житија Светог Симеона и именуј тематске целине.
13. Анализирај лик Светога Саве дат у легенди ,, Свети Сава и ђаво “. Смисли поруку легенде.
14.Објасни епоху рускословенског језика. Издвоји писце који су стварали на поменутом језику, њихова дела, школе у којима се учио рускословенски језик.
15.Протумачи значења поука у одломку Житија (,, Болест и смрт Светог Симеона “).

Трећи ниво питања – Тумачење, образлагање
ПИТАЊА
1. Сведи и образложи утиске изазване текстом : Похвала кнезу Лазару.
2. Уочи стилско – језичке поступке у Житију Светог Симеона. Докажи ,,плетеније словес“ одређеним исказима.
3. Документуј особине Светога Симеона ( брижан родитељ, привржен вери, мудар човек) одговарајућим, поступцима.
4. Образложи утиске изазване делом ,, Слово љубве“ ( љубав према брату, природи, младости, опраштању, Богу, Христу )
5. Одреди алузије у тексту ,, Слово љубве “. Образложи их примарним значењем речи.
6. Протумачи чиме је Растко био мотивисан да побегне у Свету Гору.
7. Уочи разлоге Немањиног замонашења и доласка у Свету Гору. Докажи утврђене разлоге уметничким чињеницама.
8. Објасни разлоге Јефимијиног писања Похвале кнезу Лазару.
9. Образложи утиске изазване делом Житије Светога Симеона.
10.Образложи утиске изазване Житијем Светога Саве.

Четврти ниво питања – Стваралачка примена

1. Упореди религијска гледишта аутора изражена у текстовима: ,, Слово љубве“ и ,, Похвала кнезу Лазару“.
2. Откриј што више особина Светога Саве. За сваку особину припреми и поуздане доказе. ( Легенде и Житије Светога Саве).
3. Упореди ситуације: сцена Растковог одласка из Раса, Растковог растанка са потером. Детаљима докажи драматичност ситуација.
4. Пронађи највиши смисао ( поруку) дела Житије Светога Симеона. Пронађи ситуације из којих порука проистиче.
5. Из Житија Светога Симеона утврди неколико поука које су универзалног карактера. Објасни њихово значење.
6. Издвоји неколико особина Светога Симеона. За сваку особину припреми поуздане доказе.
7. Утврди поруке текста ,, Слово љубве“.
8. Искажи свој доживљај поводом текста ,,Слово љубве“. Рефлексије, емоције и расположења документуј стиховима.
9. Упореди и чињеницама докажи Савину и Симеонову приврженост вери.
10.Одреди симболе препрека на путу Растковог замонашења. Како доживљаваш младића Растка? Поштујеш ли његову јаку вољу, истрајност и љубав према калуђерском животу?

Јефимијин поклон кнезу Лазару

Јефимијин поклон кнезу Лазарупреузимање (39)
ПОХВАЛА КНЕЗУ ЛАЗАРУ, ЈЕФИМИЈА
Прочитај превод текста са српскословенског на савремени српски језик. Утврди композицију текста.Именуј тематске целине. Одреди значења сваког дела текста: уводног, средишњег и завршног дела текста. Подсети се примене слојевите структуре књижевног дела. Користиш се слојем значења. а он подразумева тумачење пренесеног слоја речи и превођење на примарно значење речи. Одреди мотиве сваког дела текста и тему одређеног композиционог контекста. Пронађи стилска средства у тексту и документуј их примерима.images (72)slike od kanapa i kombinovanih tehnika Milanke Petrovic

7. час Свети Сава: Житије Светог Симеона

Циљ часа је да  схватите  оригинални књижевни рад  Светога Саве. Такође, да упознате  стил средњовековног стваралаштва , тзв. ,, плетеније словес“. Да проширите представу о Савином и Симеоновом лику.

 Немању, памтите из Теодосијевог  Житија о Светоме Сави као ,, благородног, благочастивог и ништељубивог човека“. Важно је да разумете да се лик развија  у Савином житију. Осим бриге за свој народ  и привржености деци, Немања је привржен  вери и хришћанском животу. Он је и ктитор. Али  и мудар отац  који саветује свог сина, Саву. Немања сину упућује  животне поуке  које садрже хришћанска гледишта и универзална хумана и племенита осећања. Поручује да  треба славити Бога! ,,Симеонов издах није тренутак смрти већ знак посвећења“, саопштио је Свети Сава овим житијем.
Задатак: Прочитај одломак Житија. Уочи кључне речи питања која су представљена иза текста, налазе се у категорији : Тумачења. Истраживачким читањем , с оловком у руци обележи она места у тексту која одговарају на питања. Уколико си вредан и писано убележи одговоре (Дневник читања).

Теодосије Хиландарац: Житије Светога Саве – http://www.rastko.rs/knjizevnost

Припреми се за 5. час српског језика и књижевности.Прочитај дело -Теодосије Хиландарац: Житије Светога Саве.Користи ЛИНК! http://www.rastko.rs/knjizevnost Отвори наслов :Литургичка књижевност и пронађи Теодосије Хиландарац: Житије Светога Саве.

Хронолошки развој српског језика од 9. до 19 .в.

3. час  Српски књижевни језици на српском језичком подручју

Први књижевни језик свих Словена од 9. до 12. века је СТАРОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК.

Први књижевни језик код Срба, српска редакција стсл. језика од 12. до прве половине 18. века је СРПСКОСЛОВЕНСКИ језик.

Руска редакција стсл. језика, данас званични језик СПЦ – е , прва половина 18. века. је РУСКОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК.

Језик настао мешањем  рускословенског  и  народног језика од друге половине 18.века до  половине 19. века је СЛАВЕНОСРПСКИ ЈЕЗИК.

Напоредо са развојем свих наведених језика развијао се НАРОДНИ ЈЕЗИК  који ће у 19. в. постати основица  стандардног српског језика.

Задатак.: Прочитај текстове – Стварање српскословенског језика, Стварање славеносрпског језика, Ка победи народног језика

( Граматика српског језика, стр. 41 – 46.)  Сачини сопствене белешке о језицима на српском језичком подручју. Провери своје знање у Вежбању ( стр, 47- 52).