Домаћи задатак! ппт ПРЕЗЕНТАЦИЈА – О причи и причању

Иво Андрић – О причи  и причањупреузимање (29)images (5)

Инструкције за приступ делу ,, О причи и причању “, Андрићеве беседе приликом примања Нобелове награде

1. Пажљиво прочитај беседу ( пдф   дела је дат у прилогу).

2. Припреми се да након преузете презентације самостално одговориш  на следећа питања:

* Уочи  теме ( питања)  о којима говори уметник у беседи.

* Шта човек постиже причом и причањем? Докажи тврдњама из беседе.

* О коме прича човек и за кога?

* Каква је човекова прошлост и садашњост?  Пронађи пасус беседе који илуструје шта је заједничко свим људима.

* Чиме треба да буде вођена и оплемењена прича? Каква треба да буде?

*  У чему се огледа смисао и сврха уметничког дела и уметности?

ОДГОВОРЕ УНЕСИ У ДНЕВНИК ЧИТАЊА!

Истраживачки задаци

Линкови за приступ наставној јединици  – Књижевност као уметност

http://www.wikipedia.knjizevnost  ( Порекло термина књижевност,време; појам: инкунабула)

http://www.riznicasrpska.net.knjizevnost    ( Увод у књижевност ( Уметност. врсте уметности)

http://www.beleske.com     ( Средња школа, прва година , теорија књижевности ,

Увод у проучавање књижевног дела)