преузимање андрићПрилог електронске верзије романа на линку: documents.tips_ivo-andricna-drini-cuprjacirilica-562d0e342515e

 

ЗАДАЦИ ЗА ЛАКШЕ РАЗУМЕВАЊЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЈУ РОМАНА ,, НА ДРИНИ ЋУПРИЈА“

Роман – хроника ?   Главни јунак дела ? Свет касабе ? Легенде и предања у делу ! Веза : мост -касаба

  • Композиција романа : 1. Како је компонован роман? Да ли дело може да се уврсти у роман – хронику?  2.  Шта чини први план приповедања – историјски догађаји или издвојене људске судбине ?3. Ко је главни јунак дела? 4. Ко су представници света
  • касабе? 5.Каква је веза  између  моста и касабе? 5. Читањем уочаваш  легенде и предања
  • о мосту. Ко их ствара? Које си  запамтио?

 

Времена      и  љу дске судбине везане мост

  • Градња моста – Како тече градња моста ?  Има ли природних непогода које су пратиле градњу моста ?
  • Услови добрих и лоших односа мештана , Вишеграђана. Када су односи мештана разних вера   и нација постајали лоши или добри  ? Које  ситуације   су подстицале одређене односе ?
  • Долазак аустроугарске  војске у касабу: Промене које настају у касаби ?
  • Носиоци    напредних идеја уочи Првог светског рата ?

Трагична судбина Мехмед – паше Соколовића. Чин његове смрти и дубље значење  смрти?

ТУМАЧЕЊЕ ЛИКОВА

Фата Авдагина . Положај жене у патријархалном  друштву ? Шта значи Фатин скок у Дрину?

Милан Гласинчанин. Уверљиво поступање и понашање чудног човека? Психологија коцкара ?

Федун.  Ток његове љубави, љубавни занос и опасност која вреба. Опасни тренуци заборава.

Ћоркан. Смисао Ћорканове игре са смрћу?

Заједничко у судбини свих јунака ! Патња?  Докажи тумачењем заједничко стање .

ПОЗИТИВНИ ЉУДСКИ  КВАЛИТЕТИ НЕ МОГУ ЧОВЕКА ДА СПАСУ ОД ЗЛА, ДА ЊЕГОВ ПОЛОЖАЈ ОСЛОБОДЕ АПСУРДА.

Истражи идејни слој дела . Закључи више идеја које  нуди дело.